ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kawasaki’s disease and intraoperative acute myokardial ischemia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 53-56

Kawasaki’s disease and intraoperative acute myokardial ischemia

Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Hasan Çoruk
Second Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Kawasaki’s disease, sometimes called mucocutaneous lymph node syndrome, is first described by Kawasaki in 1967. The disease is an acute febrile ilines of infancy and early childhood, charecterized by multiple organ system inflammation and diffuse arteritis. Myocardial ischemia and myocardial infarction are the most serious complications of coronary artery lesions in children with Kawasaki Disease. We wanted to reviewed with literature, a case with Kawasaki disease, had had an acute myocardial ischemia while he was operated.


Kawasaki hastalığı ve intraoperatif akut myokard iskemisi

Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Hasan Çoruk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Mukokutanöz lenf nodu sendromu olarakda bilinen Kawasaki hastalığı ilk kez 1967 yılında Kawasaki tarafından tanımlanmıştır. Hastalık multipl organ sistem enflamasyonu ve diffüz arteritle karakterize infant ve erken çocukluk çağının akut ateşli bir hastalığıdır. Myokard iskemisi ve enfarktı Kawasaki hastalığı olan bir çocuktaki koroner arter lezyonlarının en ciddi komplikasyonlarıdır. Biz,operasyon esnasında akut myokard iskemisi gelişen Kawasaki hastalığına sahip bir vakayı literatür eşliğinde gözden geçirmek istedik.


Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Hasan Çoruk. Kawasaki’s disease and intraoperative acute myokardial ischemia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 53-56

Corresponding Author: Ayda Başgül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale