ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Mature cystic teratoma originating from right ovary: Typical radiological findings [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 44-46

Mature cystic teratoma originating from right ovary: Typical radiological findings

Ozan Karatag1, Hüseyin Özkurt, Gülden Yenice, Barış Yanbuloğlu, Muzaffer Başak

Mature cystic teratomas are benign tumours composed of ectodermal mesodermal, and endodermal elements. They occupy %IO-25 of all ovarian neoplasms. Mostly they occur in young and reproductive women between the age of 20-40. In symptomathic patients, pelvic pressure, abdominal pain and abdominal mass can be seen. Here we report a case of a mature cystic teratoma originating from right ovary and its typical radiological findings and discussed in the view of the literature.

Keywords: Mature cystic teratoma, ovary, ultrasonography, computerized tomography, magnetic resonance imaging.

Sağ överden kaynaklanan matür kistik teratom: Tipik radyolojik bulgular

Ozan Karatag1, Hüseyin Özkurt, Gülden Yenice, Barış Yanbuloğlu, Muzaffer Başak

Ovaryan matür kistik teratomlar, ektodermal. mezoclermal ve endodermal elemanlar içeren bcnign tümörlerdir. Tüm över tümörlerinin %10-25‘ini oluştururlar. Genellikle reprodüktif dönemde, 20-40 yaş arasındaki bayanlarda görülürler: Abdominal dolgunluk, ağrı, kitle olarak kendini gösterebilirler. Çalışmamızda, sağ överden kaynaklanan matür kistik teratomun tipik ııltrasonografi. BT ve MR görüntüleri sunulmuş ve mevcut literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: matür kistik teratom, över, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme.

Ozan Karatag, Hüseyin Özkurt, Gülden Yenice, Barış Yanbuloğlu, Muzaffer Başak. Mature cystic teratoma originating from right ovary: Typical radiological findings. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 44-46

Corresponding Author: Ozan Karatag, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale