ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Lithobezoar: A Case Report and Literature Review of an Infrequent Cause of Abdominal Pain [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 445-449 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.52714

Lithobezoar: A Case Report and Literature Review of an Infrequent Cause of Abdominal Pain

Murat Ferhat Ferhatoglu
Department of General Surgery, Okan University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

A bezoar is the accumulation of indigestible substances in the gastrointestinal system. Presently described is the case of a 47-year-old male patient who was admitted to the clinic with nausea, vomiting, pain, and abdominal distension. He had a medical history of obsessive-compulsive disorder. He had begun eating soil in the previous 3 to 4 months. Gastroscopy revealed a large, solid, clay-like mass in the stomach. Surgery was successfully performed to remove the collected soil, but unfortunately, the patient died due to an acute myocardial infarction on the postoperative fourth day. Physicians should keep bezoars in mind in cases of unexplained abdominal symptoms, especially in females and patients with psychiatric disorders. Psychiatric disorders are often ignored by surgeons during examinations, which can lead to serious and life-threatening complications.

Keywords: Bezoar, eating disorder; earth-eating; obsessive-compulsive disorder; pica.

Litobezoar: Nadir Bir Karin Ağrisi Nedeni, Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi

Murat Ferhat Ferhatoglu
Okan University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

Amaç: Bezoar, sindirim sisteminde sindirilemeyen maddelerin birikimidir. Semptomlar, sindirilemeyen maddenin yerleşimine, boyutuna ve türüne göre farklılık gösterir. Bu yazıda 47 yaşında bir litobezoar hastası sunuldu. Tanı ve tedavi yöntemleri tartışıldı.
Olgu: Kırkyedi yaşındaki erkek hasta bulantı, kusma, ağrı ve abdominal distansiyon ile kliniğimize başvurdu. Obsesif ve kompulsif bozukluk öyküsü olan hasta son 3-4 aydır toprak yemeye başladığını ifade etti. Gastroskopide, mideyi dolduran katı toprak benzeri kitle görüldü. Kitlenin büyüklüğü nedeniyle cerrahi yaklaşım seçildi. Postoperatif 4. günde hasta akut miyokard infarktüsü nedeniyle öldü.
Sonuç: Muayene sırasında cerrahlar tarafından psikiyatrik bozukluklar çoğunlukla göz ardı edilir. Hekim, hastanın psikiyatrik durumunu da iyi gözlemelidir. Nadiren, psikiyatrik bozukluklar cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların temelinde bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Bezoar, obsesif-kompulsif bozukluk, pika, toprak yemek, yeme bozukluğu

Murat Ferhat Ferhatoglu. Lithobezoar: A Case Report and Literature Review of an Infrequent Cause of Abdominal Pain. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 445-449

Corresponding Author: Murat Ferhat Ferhatoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale