ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Comparison of the Sedative Effects of Diazepam and Midazalam on Preschool Children in Dentistry [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 23-26

Comparison of the Sedative Effects of Diazepam and Midazalam on Preschool Children in Dentistry

Sibel Oba1, Işın Ulukapı2, Esen Özalp Dural3
1Şişli Etfal Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı
3İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Anabilim Dalı, Farmakoloji Birimi

OBJECTIVE: in this study, the sedative effects ol oral diazepam and rectal midazolam on uncooperative children in dentistry is investigated.
STUDY DESIGN: in this study 30 healty children aged between 3-7 years, whos dental treatments were impossible offer several tryings with different usual metods are selected. in group I (n=l 5) 0.3 mglkg diazepam orıd in ıhe group il (rı=l5) 0.4 mglkg rectal midazolam is opplicated. Emotional status scale was used before the treatment and the behaviour was scored during the treatment.
RESULTS: Children in the midazolam group showed significantly better scores than the diazepam group (p<0.05).
CONCLUSION: The re.mit showed that rectal midozolam was more effective than oral diazepam in sedation on children in dentistry and the onset of the sedation of midazolam was earlier.

Keywords: Diazepam, midazolam, sedation.

Okul Öncesi Çocuklarda Diş Tedavisinde Diazepam ve Midazolamın Sedatif Etkilerinin Karşılaştırılması

Sibel Oba1, Işın Ulukapı2, Esen Özalp Dural3
1Şişli Etfal Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı
3İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Anabilim Dalı, Farmakoloji Birimi

AMAÇ: Bu çalışmada, diş hekimliğinde uyumsuz ve tedaviye izin vermeyen çocuk hastalarda oral diazepam ve rektal midazolamın sedatif etkileri incelendi.
MATERYAL VEMETOD: Bu çalışma, ilk gelişlerinde, çeşitli ilaçsız sakinleştirici yöntemler uygulandığı halde, tedavileri yapılamayan 3-7 yaş grubu 30 sağlıklı çocuk üzerinde gerçekleştirildi. I. grup 0.3 mglkg oral diazepam, 2. grup ise 0.4 mglkg rektal midazolam grubu olarak belirlendi. Hastaların tedavi öncesi, emosyonel durum skalası, tedavi sırasın­ da ise tedavi edilebilirlik sınıflamasındaki yerleri kaydedildi.
BULGULAR: Midazolam kullanılan grubun muayene ve tedavi sırasında anlamlı olarak sakin olduğu saptandı (p<0.05).
SONUÇ: Çocuk diş tedavisinde, rektal mizadolamın etkisinin çabuk haşlaması ve sağladığı sedasyon düzeyi açısın­ dan oral diazepama üstün olduğu izlendi.

Anahtar Kelimeler: Diazepam, Midazolam, Sedasyon.

Sibel Oba, Işın Ulukapı, Esen Özalp Dural. Comparison of the Sedative Effects of Diazepam and Midazalam on Preschool Children in Dentistry. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 23-26

Corresponding Author: Sibel Oba, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale