ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
A Rare Presentation of Anthrax: A Pediatric Patient with Palpebral Anthrax [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 127-130 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.51261

A Rare Presentation of Anthrax: A Pediatric Patient with Palpebral Anthrax

Selime Teleke Kaymaz1, Fatma Tugba Cetin1, Ozlem Ozgur Gundeslioglu1, Fuat Kaplan2, Burak Ulas3, Altan Atakan Ozcan3
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye
2Department of Child Health and Diseases, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye
3Department of Ophthalmology, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye

Anthrax is a rare zoonotic disease in humans caused by Bacillus anthracis. The most common form of this disease is cutaneous anthrax. Rarely, eye involvement may occur.
In this case, a nine-year-old male patient with anthrax on his left eyelids is presented. From the patient's history, it was learned that a slight papular reaction occurred on the left side of the eye, then the lesion enlarged within three days, and edema developed around the eye. On the fifth day of the patient's preseptal cellulitis diagnosis, progress in eye lesions and necrosis and eschar formation around the eyes were detected, while Bacillus anthracis polymerase chain reaction (PCR) positivity was detected on the fifth day of the patient's complaints. The patient was treated with ciprofloxacin and clindamycin and a clinical response was achieved. Anthrax should be kept in mind in the differential diagnosis of preseptal and orbital cellulitis, especially in patients who have close contact with animals. If palpebral anthrax is not treated effectively on time, it can leave scars on the eyelids and cause permanent deformities and loss of function. Early diagnosis and initiation of antibiotic therapy significantly reduce the occurrence of complications. In this case report, a pediatric case with eyelid anthrax, which is rarely seen in anthrax disease, is presented.

Keywords: Anthrax, child, eyelid

Nadir Bir Şarbon Sunumu: Palpebral Şarbonlu Pediatrik Bir Hasta

Selime Teleke Kaymaz1, Fatma Tugba Cetin1, Ozlem Ozgur Gundeslioglu1, Fuat Kaplan2, Burak Ulas3, Altan Atakan Ozcan3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Şarbon, Bacillus anthracis'in neden olduğu insanlarda nadir görülen zoonotik bir hastalıktır. Bu hastalığın en yaygın şekli kutanöz şarbondur. Nadiren göz tutulumu olabilir.
Bu vakada sol göz kapağında şarbon bulunan dokuz yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın öyküsünden gözün sol tarafında küçük bir papüler reaksiyon oluştuğu, ardından lezyonun üç gün içinde büyüdüğü ve göz çevresinde ödem geliştiği öğrenildi. Hastanın preseptal selülit tanısının beşinci gününde göz lezyonlarında ilerleme ve göz çevresinde nekroz ve eskar oluşumu saptanırken, hastanın şikayetlerinin beşinci gününde Bacillus anthracis polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) pozitifliği saptandı. Hasta siprofloksasin ve klindamisin ile tedavi edildi ve klinik yanıt alındı.
Sonuç: Özellikle hayvanlar ile yakın teması olan hastalarda preseptal ve orbital selülitin ayrıcı tanısında şarbon akılda tutulmalıdır. Palpebral şarbon zamanında etkili bir şekilde tedavi edilmezse göz kapaklarında izler bırakarak kalıcı şekil bozukluklarına ve fonksiyon kayıplarına neden olabilir. Erken tanı konulup antibiyotik tedavisine başlanması komplikasyon oluşumunu anlamlı derecede azaltır. Bu olgu sunumunda şarbon hastalığında nadir olarak görülen, göz kapağı şarbonlu bir çocuk olgu sunulmuştur. (SETB-2022-11-251)

Anahtar Kelimeler: Şarbon, çocuk, göz kapağı

Selime Teleke Kaymaz, Fatma Tugba Cetin, Ozlem Ozgur Gundeslioglu, Fuat Kaplan, Burak Ulas, Altan Atakan Ozcan. A Rare Presentation of Anthrax: A Pediatric Patient with Palpebral Anthrax. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 127-130

Corresponding Author: Fatma Tugba Cetin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale