ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Colors of Skin, Eye and Hair and Undulation of Hair in Turkish People [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 14-19

Colors of Skin, Eye and Hair and Undulation of Hair in Turkish People

Leyla Ertenü, Ilknur Altunay, Adem Köşlü
Şişli Etfal Hastanesi Cildiye Kliniği

OBJECTIVE: Undulation of hair and colors of skin, eye and hair make different combinations in every person. This reflects to society as a general feature. Because there are very few reviews about these parameters in Turkish people, we designed this study.
STUDY DESIGN: 500 persons from two sexes, above the age of l 5 were included.
CONCLUSION: Our results show 74% ol the population had brown and black hair, 40% had dark skin, 90.8% had brown eye color, 60% had straight hair and 37% had undulated hair.

Keywords: Skin color, eye color, hair color, undulation of hair.

Türk Toplumunda Cilt, Göz, Saç Rengi ve Ondulasyonu

Leyla Ertenü, Ilknur Altunay, Adem Köşlü
Şişli Etfal Hastanesi Cildiye Kliniği

AMAÇ: Cilt, göz, saç rengi ve ondulasyonu her bireyde farklı kombinasyon oluştururken, bireylerden oluşan topluma da genel bir özellik yansımaktadır. Türk toplumunda bu parametreleri ortaya koyan çalışmaların azlığı nedeniyle bu araştırmayı planladık.
MATERYAL-METOD: Her iki cinsi de içeren 15 yaşın üzerindeki 500 birey araştırıldı.
BULGULAR VE SONUÇ: Popülasyonun %74’ünün kahverengi ve siyah saç rengi, %40 ile en çok buğday ten ve %90.8 ile en çok kahverengi göz rengi; saç ondulasyonu olarak ise en çok %60 ile düz saç, %37 ile de dalgalı saç özelliğini gösterdiğini belirledik.

Anahtar Kelimeler: Saç, rengi, göz rengi, cilt rengi, saç ondulasyonu.

Leyla Ertenü, Ilknur Altunay, Adem Köşlü. Colors of Skin, Eye and Hair and Undulation of Hair in Turkish People. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 14-19

Corresponding Author: Leyla Ertenü, Türkiye
LookUs & Online Makale