ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Efficacy of adenoidectomy in relieving of chronic sinonasal symptoms in children [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 38-42

Efficacy of adenoidectomy in relieving of chronic sinonasal symptoms in children

Hüseyin Seven, Berna Uslu, Aras Şenvar
Şişli Etfal Hastanesi KBB Kliniği

OBJECTIVE: To determine the efficacy of adenoidectomy in relieving chronic sinonasal symptoms in children.
STUDY DESIGN: Fourty patients, who had chronic sinonasal symptoms and underwent adenoidectomy in our clinic between September 1996 and December 1997 were studied. Patients ages ranged from 3 to 12, with a median age of 6.2 years. Before and after operation, sinonasal symptoms taken from their family were identified and compared.
RESULTS: The most frequently reported symptoms before surgery were rhinorrhea (92%), nasal congestion (77%), mouth breathing (70%), and postnasal drainage (62%). These proportions decreased following adenoidectomy to 22%, 25%, 15% and 10% respectively. Complete resolution was reported in 60% of patients. No improvement was reported in 12% of patients.
CONCLUSION: in the majority of cases, adenoidectomy effectively treats chronic sinonasal symptoms.

Keywords: Adenoidectomy, sinusitis.

Çocuklarda Kronik Sinonazal Semptomların Tedavisinde Adenoidektominin Etkinliği

Hüseyin Seven, Berna Uslu, Aras Şenvar
Şişli Etfal Hastanesi KBB Kliniği

AMAÇ: Çocuklarda kronik sinonazal semptomların tedavisinde adenoidektominin etkinliğini belirlemek.
GEREÇ VE YÖNTEM: Eylül 1996 ile Aralık 1997 tarihleri arasında kronik sinonazal semptomlara sahip olup, kliniğimizde adenoidektomi operasyonu uygulanan 40 hasta çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 6.2 olan hastaların yaş aralığı 3 ile 12 arasında değişmekteydi. Operasyon öncesinde ve sonrasında her çocuğun öyküsünden sinonazal semptomları belirlendi ve karşılaştırıldı.
BULGULAR: Operasyon öncesi en sık belirlenen semptomlar; burun akıntısı (%92), burun tıkanıklığı (%77), ağız solunumu (%70) ve geniz akıntısıydı (%62). Operasyon sonrası sırasıyla bu oranlar %22, %25, %15 ve %10'a düştü. Hastaların %60'ında semptomların tamamen düzeldiği,%12'sinde ise düzelme olmadığı saptandı.
SONUÇ: Adenoidektomi, olguların çoğunda kronik sinonazal semptomlarının düzelmesinde etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi, sinü, zit.

Hüseyin Seven, Berna Uslu, Aras Şenvar. Efficacy of adenoidectomy in relieving of chronic sinonasal symptoms in children. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 38-42

Corresponding Author: Hüseyin Seven, Türkiye
LookUs & Online Makale