ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The evaluation of the skin hemangioma patient [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 29-32

The evaluation of the skin hemangioma patient

M. Arslan, A. N. Karadeniz, M. Karnap, M. Güveli, G. Aksu
Department of Oncology, Istanbul University, Çapa, Istanbul, Turkey

Between 1991-1995 years, 25 patients with skin hemangioma applied to Istanbul University, Institute of Oncology for the treatment. These patients were retrospectively analyzed. Radiation therapy for the treatment of skin hemangiomas is spared for the conditions that threating patient life and organ function and if the alternative treatments are unsuccesfull. Mean age of the analyzed patients with skin hemangioma is 4 years old (1 mounth-52years). As a sex, 19 patients are female and six patients are male. All of the skin hemangioma patients applied with skin redness and color changes. %68 of the skin hemangiomas were localized to face region, %/6 trunk and %16 upper extremity. 18 patients with skin hemangiomas were not treated, they were only followed. Three patients were treated with surgery, two patients with sclerosis, one patient with radiotherapy and other one with interferon. All of the treated patients improved and responded to treatment. %6 of the followed patiens improved completely, %56 partially. %32 of the lesion of the followed patients were stabil at the end of the follow. Progression of the lesion was seen at %6 of the followed patients.


Cilt hemanjiomalı hastaların değerlendirilmesi

M. Arslan, A. N. Karadeniz, M. Karnap, M. Güveli, G. Aksu
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Çapa, İstanbul

1991-1995 tarihleri arasında I. Ü. Onkoloji Enstitüsü ne cilt hemanjiomalı yirmibeş hasta tedavi için başvurmuştur. Bu hastalar retrospektif olarak analiz edilmiştir. Cilt hemanjiom- larında radyoterapi, oryan fonksiyonunu veya hasta hayatım tehdit eden, alternatif tedavilerin başarısız olduğu durumlar için saklanır. Radyoterapi, konvansiyone fraksiyonla 30 Gy olarak tavsiye edilir (!). Cilt hemanjiomalı hastalarda ortalama yaş 4 (I ay-52 yaş) yaş dır. Olgulardan 19 olgu kadın, altı olgu erkektir. Cilt hemanjiomalı hastalar ciltte kızarıklık ve renk değişikliği nedeniyle müracaat etmişlerdir. Cilt hemanjiomaların %68’i yüz bölgesinde, %16’sı gövdede, %16’sı üst ekstremitededir. Cilt hemanjiomalı 18 hastaya tedavi yapılmamış takip yapıl¬mıştır. Uç hastaya cerrahi, iki hastaya sklerozun tedavi, bir hastaya radyoterapi ve diğerine interferon uygulanmıştır. Tedavi uygulanan hastalarda iyileşme ve yanıt sağlanmış, takip edilen hastaların %6’sında tam, %56’sında kısmi iyileşme görülmüş, %32’sinde lezyon stabil kalmış ve %6’sında lezyonda progresyon görülmüştür. Cilt Hemanjiomu, Radyoterapi


M. Arslan, A. N. Karadeniz, M. Karnap, M. Güveli, G. Aksu. The evaluation of the skin hemangioma patient. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 29-32

Corresponding Author: M. Arslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale