ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The importance and the place of computed tomography in the diagnosis of pulmonary tuberculosis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 23-25

The importance and the place of computed tomography in the diagnosis of pulmonary tuberculosis

Levent Dalar1, Firdevs Atabey1, Fatih Ayyildiz1, S. Kerem Okutur2, Salim Sariyildiz1, Nermin Kılıçkesmez1, Recep Dodurgali1, Hanife Can1, Arman Poluman1
1Third Department, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Third Department of Internal Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

The diagnosis is made by bacteriology and radiology in pulmonary tuberculosis. But, the diagnosis is delayed and complicated since tuberculosis mimics other pulmonary diseases radiologically and the bacilli cannot always be defined rapidly. However, early diagnosis is very important as it prevents the contagiosity of the infected subject. In this study, we evaluated computerised tomography (CT) images of 227 subjects hospitalised in our clinic between 1999-2002, for the distribution and the features of the lesion (aciner, reticular, nodular, cavitary, enlargement of the hilus, mass). Upper zones were most frequently involved in 76.3% (n-167) and typical cavitary lesion has been detected in 53.7% (n=122) of the cases. Enlargement of the hilus was present in 1.3% (n-3) of the subjects. To conclude, CT seems to be very important and precious in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, Computed tomography, Chest X-ray

Akciğer tüberkülozu tanisinda bilgisayarli tomografinin önemi ve değeri

Levent Dalar1, Firdevs Atabey1, Fatih Ayyildiz1, S. Kerem Okutur2, Salim Sariyildiz1, Nermin Kılıçkesmez1, Recep Dodurgali1, Hanife Can1, Arman Poluman1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Klinik, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye

Akciğer tüberkülozunda tanı bakteriyolojik ve radyolojik olarak konulmaktadır. Ancak tüberkülozun gerek radyolojik olarak diğer akciğer hastalıklarıyla benzer görüntüler verebilmesi, gerek bakteriyolojik olarak basilin her zaman kısa sürede saptanamaması tanıyı geciktirmekte ve güçleştirmektedir Oysa erken tanı ve tedavi enfekte bireyin bulaştırdığım engellediğinden cok önemlidir. Bu çalışmada, kliniğimizde 1999- 2002 yılları arasında yatarak tedavi gören 227 akciğer tüberkülozla olgunun bilgisayarlı tomografi (BT) görünümleri, tutulumun dağılımı ve lezyonun niteliği (asiner, retiküler, nod‘itler, kaviler, hiler genişleme, kitle) acısından incelendi. En sık yerleşim yeri %76.3 (n-167) ile üst zonlardı ve olguların %53.7 (n=]22)’sinde tipik kaviler lezyon saptandı. %1.3 (n=3) olgu ise lider genişleme gösteriyordu. Sonuç olarak, akciğer tüberkülozunun erken tanısında BT‘nin önemli ve değerli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, Bilgisayarlı, tomografi, Akciğer grafisi

Levent Dalar, Firdevs Atabey, Fatih Ayyildiz, S. Kerem Okutur, Salim Sariyildiz, Nermin Kılıçkesmez, Recep Dodurgali, Hanife Can, Arman Poluman. The importance and the place of computed tomography in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 23-25

Corresponding Author: Levent Dalar, Türkiye
LookUs & Online Makale