ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
A Novel Score for an Old Enemy: Atherogenic Plasma Index Predicts In-Stent Restenosis among Stable Angina Pectoris Patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 75-81 | DOI: 10.14744/SEMB.2024.40336

A Novel Score for an Old Enemy: Atherogenic Plasma Index Predicts In-Stent Restenosis among Stable Angina Pectoris Patients

Ozgur Selim Ser1, Serhat Sigirci2, Kudret Keskin2, Gokhan Cetinkal1, Betul Balaban Kocas1, Hakan Kilci2, Yalcin Dalgic3, Erol Kalender2, Kadriye Kilickesmez1
1Department of Cardiology, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Cardiology, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Türkiye

Objectives: Although the association of Atherogenic index of plasma (AIP) with coronary artery disease (CAD) and atherosclerosis is known, the relationship between AIP and in-stent restenosis (ISR) remains unclear. We aimed to investigate the relationship between AIP and ISR in patients with stable angina pectoris (SAP) treated with drug-eluting stent (DES).
Methods: Patients with a history of DES implantation following stable angina were evaluated between January 2015 and November 2019 in this observational and retrospective study. 608 eligible patients were dichotomized into ISR+ (n=241) and ISR- (n=367). ISR was defined as the presence of 50% or greater stenosis. AIP was defined as log [TG/HDL-C].
Results: AIP levels were significantly higher in patients who developed ISR compared with those who did not (0.33 [0.15-0.52] vs 0.06 [-0.08-0.21] respectively, p<0.001). The AUC value of AIP levels for predicting ISR was 0.746 (p<0.001). Multivariate logistic regression analysis revealed that AIP, diabetes mellitus, higher LDL-C levels and lower LVEF values were independently associated with ISR. Conclusion: Multivariate analysis revealed that AIP was strongly independently associated with ISR. Using this novel inexpensive and easily calculable index may provide early recognition of ISR in patients with SAP who were treated with DES.

Keywords: Atherogenic index of plasma, drug eluting stent, in stent restenosis, stable angina pectoris

Eski Bir Sorun için Yeni Bir Skor: Plazma Aterojenik İndeksi Stabil Angina Pektoris Hastalarında Stent İçi Restenozla İlişkilidir

Ozgur Selim Ser1, Serhat Sigirci2, Kudret Keskin2, Gokhan Cetinkal1, Betul Balaban Kocas1, Hakan Kilci2, Yalcin Dalgic3, Erol Kalender2, Kadriye Kilickesmez1
1Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli

Amaç: Aterojenik plazma indeksinin (AIP) koroner arter hastalığı (KAH) ve ateroskleroz ile ilişkisi bilinmesine rağmen, AIP ile stent içi restenoz (ISR) arasındaki ilişki belirsizliğini koruyor. İlaç salınımlı stent (DES) ile tedavi edilen stabil anjina pektorisli (SAP) hastalarda AIP ile ISR arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Bu gözlemsel ve retrospektif çalışmada, Ocak 2015 ile Kasım 2019 arasında stabil angina sonrası DES implantasyonu öyküsü olan hastalar değerlendirildi. Çalışmaya dahil etme kriterlerine uygun 608 hasta ISR+ (n=241) ve ISR- (n=367) olarak ikiye ayrıldı. ISR, %50 veya daha fazla darlığın varlığı olarak tanımlandı. AIP, log [TG/HDL-C] olarak tanımlandı.
Bulgular: ISR gelişen hastalarda, gelişmeyenlere kıyasla AIP seviyeleri anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 0,33 [0,15-0,52] vs 0,06 [-0,08-0,21], p < 0,001). ISR'yi ön gördürücü AIP seviyelerinin AUC değeri 0,746 olarak bulundu (p < 0,001). Multivaryant lojistik regresyon analizinde; AIP, diyabet, yüksek LDL-K düzeyleri ve düşük LVEF değerlerinin bağımsız olarak ISR ile ilişkili olduğunu ortaya konuldu.
Sonuç: Multivaryant lojistik regresyon analizinde, AIP'nin ISR ile güçlü bir şekilde bağımsız olarak ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu yeni, ucuz ve kolay hesaplanabilen endeksin kullanılması, DES ile tedavi edilen SAP hastalarında ISR'nin erken tanınmasını sağlayabilir. (SETB-2023-11-216)

Anahtar Kelimeler: Aterojenik plazma indeksi, ilaç salınımlı stent, stent içi restenoz, stabil anjina pektoris

Ozgur Selim Ser, Serhat Sigirci, Kudret Keskin, Gokhan Cetinkal, Betul Balaban Kocas, Hakan Kilci, Yalcin Dalgic, Erol Kalender, Kadriye Kilickesmez. A Novel Score for an Old Enemy: Atherogenic Plasma Index Predicts In-Stent Restenosis among Stable Angina Pectoris Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 75-81

Corresponding Author: Ozgur Selim Ser
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale