ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Diltiazem over dose: case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 41-44

Diltiazem over dose: case report

Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Surhan Çınar, Idil Idi, Sibel Oba
Şişli Etfal Eğiitim Araştırma Hastanesi, 1. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Calcium channel blockers are commonly used in the treatment of hypertension, angina pectoris, coronary arter spasm and supraventriculer arrhythmia. Because of sustained retain and long half life, the toxication which is due to high dose usage is more fatal than other cardiovascular druge. ‹n this study, it is aimed to check out the clinical signs, symptoms and their solutions which can be encountered in toxication of diltiazem which is one of the calcium channel blockers.

Keywords: Ca channel blockers, toxicity

Diltiazem intoksikasyonu: Bir olgu sunumu

Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Surhan Çınar, Idil Idi, Sibel Oba
Şişli Etfal Eğiitim Araştırma Hastanesi, 1. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Kalsiyum kanal blokerleri hipertansiyon, anjina pektoris, koroner arter spazmı ve supraventriküler aritmilerin tedavisi için sıkça kullanılırlar. Yavaş salınımlı ve uzun yarılanma ömürleri nedeniyle, yüksek dozlarda kullanımına bağlı oluşan toksikasyonları diğer kardiyovasküler ilaçlardan daha ölümcüldür. Bu olgu sunumunda kalsiyum kanal blokerlerinden biri olan diltiazem intoksikasyonunda karşılaşılabilecek klinik bulgu, belirti ve çözümlerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum kanal blokerleri, toksisite

Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Surhan Çınar, Idil Idi, Sibel Oba. Diltiazem over dose: case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 41-44

Corresponding Author: Tolga Totoz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale