ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Pityriasis Lichenoides et Varioliformis Acuta (PLEVA): case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(3): 214-217 | DOI: 10.5350/SEMB.20141114060802

Pityriasis Lichenoides et Varioliformis Acuta (PLEVA): case report

Aslı Aksu Çerman1, Janset Erkul Arıcı1, İlknur Kıvanç Altunay1, Özben Yalçın2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA), is a sudden onset skin disease characterized by diffuse papulosquamous lesions with unknown etiology. Here, we report a 31-year-old patient with neurofibromatosis who had generalised papulosquamous lesions especially on flexural areas, accompanying fever, malaise and muscle pain.

Keywords: Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta.

Pitriyazis Likenoides et Varioliformis Akuta (PLEVA): Olgu sunumu

Aslı Aksu Çerman1, Janset Erkul Arıcı1, İlknur Kıvanç Altunay1, Özben Yalçın2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Pitriyazis likenoides et varioliformis akuta (PLEVA), ani başlayan, etyolojisi tam olarak bilinmeyen yaygın papüloskuamöz lezyonlar ile karakterize bir deri hastalığıdır. Burada özellikle fleksural alanlarda yoğunlaşan, yer yer nekrotik krutlu yaygın papüloskuamöz lezyonlar ile birlikte, ateş, halsizlik ve kas ağrıları olan 31 yaşında nörofibromatozisli bir PLEVA olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pitriyazis likenoides et varioliformis akuta.

Aslı Aksu Çerman, Janset Erkul Arıcı, İlknur Kıvanç Altunay, Özben Yalçın. Pityriasis Lichenoides et Varioliformis Acuta (PLEVA): case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(3): 214-217

Corresponding Author: Aslı Aksu Çerman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale