ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Coexistance of Gynecomastia and Poland Syndrome: Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 314-317 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.29494

Coexistance of Gynecomastia and Poland Syndrome: Case Report

Erkan Yüce1, Selami Serhat Şirvan2, Işıl Akgün Demir2, Hikmet Ihsan Eren2, Semra Karşıdağ2
1Department of Plastic Surgery, Kirikkale State Hospital, Kirikkale, Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Coexistence of the Poland syndrome and gynecomastia is a rare condition. Poland syndrome requires soft tissue augmentation of the affected side, whereas gynecomastia necessitates reduction of the breast tissue. To provide symmetry, breast reduction and fat grafting techniques should be combined.
We report a 29-year-old male patient with left gynecomastia and right sided Poland syndrome. In order to correct his asymmetry on the anterior chest wall, left breast tissue resection and fat grafting to the right breast were performed.
Having these two opposite conditions at the same time and on the same patient makes the deformities look more dramatic than they are separately. Accurate planning and selection of proper techniques enable to provide symmetry in such cases.

Keywords: Breast reduction, gynecomastia; fat graft; poland syndrome.

Eş zamanlı Poland Sendromu ve Jinekomasti: Olgu Sunumu

Erkan Yüce1, Selami Serhat Şirvan2, Işıl Akgün Demir2, Hikmet Ihsan Eren2, Semra Karşıdağ2
1Kırıkkale Kamu Hastaneleri Birliği, Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale - Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye

Amaç: Jinekomasti ve Poland sendromunun aynı hastada bulunması oldukça nadir görülen bir durumdur. Poland sendromu etkilediği tarafta yumuşak doku rekonstrüksiyonu gerektirirken; jinekomasti meme dokusu redüksiyonunu gerektirir. Bu tip vakalarda farklı yöntemler birlikte kullanılarak simetri sağlanmaya çalışılmalıdır.
Olgu: 29 yaşında erkek hasta göğüs bölgesindeki asimetri nedeniyle tarafımıza başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu sağ taraflı Poland sendromu ve sol taraflı jinekomasti tanısı konulan hastaya asimetrisini düzeltmek amacıyla sol meme küçültme ve sağ memeye yağ grefti uygulandı.
Sonuç: Birbirine zıt bu iki durumun aynı hastada görülmesi her iki durumu olduğundan daha dramatik hale getirse de doğru yapılan bir planlama ve uygun tekniklerin seçilmesi ile simetriyi sağlamak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Poland sendromu, jinekomasti, yağ grefti, meme küçültme

Erkan Yüce, Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün Demir, Hikmet Ihsan Eren, Semra Karşıdağ. Coexistance of Gynecomastia and Poland Syndrome: Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 314-317

Corresponding Author: Işıl Akgün Demir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale