ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Vena cava tumor [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 149-152 | DOI: 10.5350/SEMB.20140220083402

Vena cava tumor

Muharrem Battal1, Oğuzhan Karatepe2, Fevziye Kabukçuoğlu3, Bülent Çitgez1, Adem Akçakaya2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Bezm-İ Alem Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Vena cava tumor is a rare tumor and its surgical procedure is unique. A women patient, 55 years old, referred to our hospital becouse of intraabdominal mass. After preoperative preperation, the patient was operated for vena cava tumor. Total tumor excision and partially vena cava resection were performed and vena cava was repaired with synthetic vasculer graft patch. In pathological examination of mass, spindle cell sarcomatous malignant tumor was detected and it was interpreted as moderately differentiated leiyomyosarcoma. A rare clinical condition of this case was discussed together with literature.

Keywords: Vena cava, sarcoma, graft, leiyomyosarcoma.

Vena cava tümörü olgusu

Muharrem Battal1, Oğuzhan Karatepe2, Fevziye Kabukçuoğlu3, Bülent Çitgez1, Adem Akçakaya2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Bezm-İ Alem Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Vena cava tümörü, nadir görülen ve cerrahisi özellik arz eden bir durumdur. 55 yaşında kadın hasta batın içi kitle ön tanısı ile kliniğimize yönlendirildi. Preoperatif hazırlık sonrasında vena cava tümörü tespit edilen hasta opere edildi. Hastaya total kitle eksizyonu ile birlikte parsiyel vena cava rezeksiyonu uygulandı ve vena cava sentetik damar grefti ile tamir edildi. Kitlenin patolojik incelenmesinde iğsi hücreli sarkomatöz malign tümor görülerek, orta derecede diferansiye leiomyosarkom olarak yorumlandı. Nadir görülen bu klinik durum literatür bilgileri ile birlikte irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Vena cava, sarkom, greft, leiomyosarkom.

Muharrem Battal, Oğuzhan Karatepe, Fevziye Kabukçuoğlu, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya. Vena cava tumor. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 149-152

Corresponding Author: Muharrem Battal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale