ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Longitudinally extensive transverse myelitis: case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 145-148 | DOI: 10.5350/SEMB2014480211

Longitudinally extensive transverse myelitis: case report

Tuğce Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Füsun Mayda Domaç, Mustafa Ülker
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Longitudinally extensive transverse myelitis is an inflammatory demyelinating disease of the central nervous system which affects the spinal cord. It may be a spectrum of neuromyelitis optica (NMO) syndrome. NMO is a relapsing disease which is usually associated with increased disability and morbidity. Here we report a 61 year-old woman with subacute left hemiparesis, who had paraparesis and quadriparesis, each once in the past. Magnetic resonance imaging revealed lesion areas throughout all the cervical segments. During etiological research, anti-aquaporin 4 antibody was found positive. With this case report, we aimed to emphasize the importance of measurement of anti-aquaporin 4 levels in patients with transverse myelitis.

Keywords: Transverse myelitis, anti-aquaporin 4 antibody, neuromyelitis optica.

Longitudinal ekstensif transvers miyelit: Olgu sunumu

Tuğce Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Füsun Mayda Domaç, Mustafa Ülker
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Longitudinal ekstensif transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin spinal kordu etkileyen inflamatuar demiyelinizan hastalığıdır. Nöromiyelitis optika (NMO) sendromunun bir spektrumu olabilir. NMO artmış disabilite ve morbidite ile ilişkili relapslarla giden bir sendromdur. Burada özgeçmişinde bir kez paraparezi ve bir kez de quadriparezi öyküsü olan ve yeni başlayan subakut sol hemiparezi kliniği ile başvuran 61 yaşında kadın hasta sunuldu. Servikal manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde tüm servikal segment boyunca uzanan lezyon görüldü. Etiyoloji araştırmasında serum anti-aquaporin 4 antikor pozitifliği saptandı. Bu olgu sunumu ile tüm transvers miyelit hastalarında anti-aquaporin 4 antikor seviyesi ölçümünün önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Transvers miyelit, anti-aquaporin 4 antikor, nöromiyelitis optika.

Tuğce Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Füsun Mayda Domaç, Mustafa Ülker. Longitudinally extensive transverse myelitis: case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 145-148

Corresponding Author: Betül Özdilek
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale