ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The dorsum of hand-foot edema to diagnosis: Turner Syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 153-156 | DOI: 10.5350/SEMB.20140220112530

The dorsum of hand-foot edema to diagnosis: Turner Syndrome

Evrim Kıray Baş, Yusuf Ünal Sarıkabadayı, Meral Barlık, Ayşe Gümüş Demirçubuk, Metin Karcın, Beltinge Demircioğlu Kılıç
Gaziantep Çocuk Hastanesi, Yenidoğan Kliniği Gaziantep-Türkiye

Turner’s syndrome (TS) is one of the most common chromosomal abnormalities with an estimated frequency among female live birth of 1/4000-8000. In this article, we presented a 10 day-old girl who admitted with carpal-pedal edema, with 45, X0 karyotype. The literature about Turner’s syndrome was reviewed.

Keywords: Dorsum of hand-foot edema, Turner syndrome.

El-ayak sırtı ödeminden tanı: Turner sendromu

Evrim Kıray Baş, Yusuf Ünal Sarıkabadayı, Meral Barlık, Ayşe Gümüş Demirçubuk, Metin Karcın, Beltinge Demircioğlu Kılıç
Gaziantep Çocuk Hastanesi, Yenidoğan Kliniği Gaziantep-Türkiye

Turner sendromu sık rastlanılan kromozom anomalilerinden biri olup, canlı doğan kız çocuklarının 1/4000-8000’inde görülmektedir. Bu makalede el-ayak sırtı ödemi nedeniyle başvuran ve 45 X0 karyotipi gösteren 10 günlük kız çocuğu sunuldu. Turner sendromu ile ilgili literatür gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: El-ayak ödemi, Turner sendromu.

Evrim Kıray Baş, Yusuf Ünal Sarıkabadayı, Meral Barlık, Ayşe Gümüş Demirçubuk, Metin Karcın, Beltinge Demircioğlu Kılıç. The dorsum of hand-foot edema to diagnosis: Turner Syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 153-156

Corresponding Author: Evrim Kıray Baş
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale