ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Positive pathergy test association with sweet syndrome and acute myeloblastic leukemia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 25-29 | DOI: 10.5350/SEMB2013470106

Positive pathergy test association with sweet syndrome and acute myeloblastic leukemia

Güldehan Atış1, Ayşegül Ilhan2, Berrin Karadağ2, Sema Basat2, Damlanur Sakız3, Özlem Ton3, Ilknur Kıvanç Altunay1, Yüksel Altuntaş2
1Department of Dermatological and Venereal diseases, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Second Department of Internal Medicine, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Sweet’s syndrome is a skin disease, which can be described as an acute febrile neutrophilic dermatosis with unknown etiology. SS can accompany infectious diseases and malignancies. Approximately 20 percent of patients with Sweet’s syndrome have an associated malignancy. Most commonly acute myelomonocytic leukemia, account for 85% percent of the associated malignancies. Pathergy test positivitiy can be detectable in patients with SS whereas pathergy test positivity is a rare condition patient with paraneoplastic SS. We report a 80-year old woman with positive pathergy test associated SS and AML.

Keywords: Sweet sydrome, leukemia, pathergy test

Paterji testi pozitifliği ile seyreden sweet sendromu ve akut miyeloblastik lösemi birlikteliği

Güldehan Atış1, Ayşegül Ilhan2, Berrin Karadağ2, Sema Basat2, Damlanur Sakız3, Özlem Ton3, Ilknur Kıvanç Altunay1, Yüksel Altuntaş2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul
3Patoloji Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

Sweet sendromu (SS); etyopatogenezi tam olarak bilinmeyen febril nötrofilik dermatozdur. Etyolojide infeksiyonlar ve maligniteler önemli rol oynar. Olguların olguların yaklaşık %20’sine malignite eşlik etmektedir ve malignitelerin yaklaşık %85’ini Akut miyeloblastik lösemi (AML) oluşturmaktadır. SS’lu olgularda paterji testi pozitifliği saptanabilmekle birlikte paraneoplastik SS’lu olgularda nadir görülen bir durumdur. Burada AML M4 ve Sweet Sendromunun birlikte görüldüğü, paterji testi pozitifliğnin eşlik ettiği 80 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sweet sendromu, lösemi, paterji testi

Güldehan Atış, Ayşegül Ilhan, Berrin Karadağ, Sema Basat, Damlanur Sakız, Özlem Ton, Ilknur Kıvanç Altunay, Yüksel Altuntaş. Positive pathergy test association with sweet syndrome and acute myeloblastic leukemia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 25-29

Corresponding Author: Güldehan Atış, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale