ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Sentinel lymph node biopsy for skin tumors [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 220-227 | DOI: 10.5350/SEMB.20160613040356

Sentinel lymph node biopsy for skin tumors

Selami Serhat Şirvan1, Işıl Akgün1, Kamuran Zeynep Sevim1, Dağhan Dağdelen1, Orhan Yenici2, Ayşin Karasoy Yeşilada1, Memet Yazar1, Medeni Volkan Kıyak1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Nodal involvement is important for the prognosis in skin cancers. In the absence of palpable lymph nodes or when the nodal involvement is suspicious, sentinel lymph node biopsy (SLNB) is the preferred method instead of agrressive regional lymph node dissection. In our study we aimed to share our experience regarding SLNB in malignant skin tumors.
Material and Method: From August 2009 to August 2015, 30 patients (17 male, 13 female) aged between 21-81, who underwent SLNB, were analysed retrospectively.
Results: Thirty-three SLNBs were performed in 30 patients. In all procedures sentinel lymph node was identified and excised successfully. Eight positive sentinel lymph nodes were obtained. Four patients, who had negative SLNB previously, developed symptoms on behalf of metastasis on followup, and underwent therapeutic lymph node dissection.
Conclusion: Patients, who have no clinical evidence of nodal involvement but suspicion of nodal status, should undergo SLNB procedure, which has a low morbidity and complication rate.

Keywords: Skin cancer, malignant melanoma, blue nevus, sentinel lymph node biopsy, squamouscell carcinoma.

Deri tümörlerinde sentinel lenf bezi biyopsisinin kullanımı

Selami Serhat Şirvan1, Işıl Akgün1, Kamuran Zeynep Sevim1, Dağhan Dağdelen1, Orhan Yenici2, Ayşin Karasoy Yeşilada1, Memet Yazar1, Medeni Volkan Kıyak1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Lenf nodu tutulumu deri kanserlerinin prognozu açısından önemlidir. Klinik olarak lenf nodu tutulumu olmayan veya tutulum açısından şüpheli olan vakalarda agresif bir yöntem olan bölgesel lenf nodu disseksiyonu yerine günümüzde sentinel lenf nodu örneklemesi (SLNB) tercih edilmektedir. Çalışmamızda, kliniğimizde malign deri tümörlerine yönelik yapılan SLNB deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ağustos 2009 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında sentinel lenf nodu örneklemesi yapılan; yaşları 21-81 arasında değişen, 13’ü kadın, 17’si erkek, toplam 30 hasta retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: 30 hastada toplam 33 SLNB yapıldı. Tüm prosedürlerde sentinel lenf nodu (SLN) ortaya kondu ve başarılı bir şekilde eksize edildi. Toplamda 8 adet pozitif sentinel lenf nodu saptandı. Dört hastada sentinel lenf nodu örnekleme sonucu negatif olmasına rağmen, takiplerinde metastaz lehine bulgular saptanması üzerine terapötik lenf nodu disseksiyonu uygulandı.
Sonuç: Klinik olarak lenf nodu tutulumu olmayan ancak tutulum açısından şüpheli olan hastalarda morbiditesi ve komplikasyon oranı daha düşük ve güvenilirliği yüksek olan, sentinel lenf nodu örneklemesi tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cilt kanseri, malign melanom, mavi nevüs, sentinel lenf nodu biyopsisi, skuamözhücreli kanser.

Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Orhan Yenici, Ayşin Karasoy Yeşilada, Memet Yazar, Medeni Volkan Kıyak. Sentinel lymph node biopsy for skin tumors. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 220-227

Corresponding Author: Selami Serhat Şirvan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale