ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Evaluation of Cardiovascular Surgery-Associated Google Search Trends During COVID-19 Waves [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 323-327 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.19052

The Evaluation of Cardiovascular Surgery-Associated Google Search Trends During COVID-19 Waves

Hakki Kursat Cetin1, Helin El Kilic1, Ismail Koramaz2, Tolga Demir2
1Department of Cardiovascular Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: The aim of the study was to clarify public interest about cardiovascular disease during the COVID-19 pandemic using Google Trends (GT).
Methods: The study was performed between November 20 and December 1, 2021. A total of 21 keywords related to cardiovascular surgery were selected. Public attention to all selected keywords was analyzed by GT with using the filters “web search,” “all categories,” and “Turkey.” In Turkey, three COVID-19 waves (between March 12, 2020, and May 8, 2020, November 24, 2020, and January 20, 2021, and March 20, 2021, and May 16, 2021) were experienced since the beginning of the pandemic. To analyze public attention to cardiovascular surgery during the COVID-19 waves, 8-week periods during the COVID-19 waves were compared with the same times in the past 4 years (2016–2019).
Results: Comparisons of March 12–May 8 2020 and the same period between 2016 and 2019 showed that total public interest about cardiovascular surgery was significantly decreased (−28.7%, p=0.001). The comparison of the second COVID-19 wave (November 24, 2020–January 20, 2021 versus November 24-January 20, 2016–2019) revealed that public interest about cardiovascular surgery was significantly lower in the COVID-19 era (−22.2%, p=0.001). Comparison of the third COVID-19 wave and the same periods in the previous 4 years demonstrated that public interest about cardiovascular disease was significantly lower in the COVID-19 era (−8.5%, p=0.001). In contrast, the term coronary angiography was searched significantly more during the third wave of COVID-19 in comparison to the same periods between 2016 and 2019 (17.9%, p=0.015).
Conclusion: Our study demonstrated that public interest in cardiovascular diseases was significantly decreased in all waves of the COVID-19 pandemic. However, interest in only the term coronary angiography was significantly increased in the third wave of pandemic.

Keywords: Cardiovascular surgery, COVID-19, Google trends, pandemic, public interest

COVID-19 Dalgaları Sırasında Kalp Damar Cerrahisi ile İlişkili Google Arama Trendlerinin Değerlendirilmesi

Hakki Kursat Cetin1, Helin El Kilic1, Ismail Koramaz2, Tolga Demir2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Google Trendler'i (GT) kullanarak COVID-19 salgını sırasında kardiyovasküler hastalıklarla ilgili kamu ilgisini değerlendirmek.
Yöntemler: Çalışma 20 Kasım-1 Aralık 2021 tarihleri arasında yapıldı. Kalp damar cerrahisi ile ilgili toplam 21 terim seçildi. Seçilen tüm terimlere yönelik kamuoyunun dikkati, 'web arama', 'tüm kategoriler' ve 'Türkiye' filtreleri kullanılarak GT tarafından analiz edildi. Türkiye'de pandeminin başlangıcından bu yana üç COVID-19 dalgası (12 Mart 2020 ile 8 Mayıs 2020, 24 Kasım 2020 ile 20 Ocak 2021 ve 20 Mart 2021 ile 16 Mayıs 2021 arasında) yaşandı. COVID-19 dalgaları sırasında halkın kardiyovasküler cerrahiye olan ilgisini analiz etmek için, COVID-19 dalgaları sırasındaki sekiz haftalık dönemler, son dört yıldaki (2016 - 2019) aynı zamanlarla karşılaştırıldı.
Sonuçlar: 12 Mart - 8 Mayıs 2020 ile 2016 ve 2019 arasındaki aynı dönem karşılaştırıldığında, kardiyovasküler cerrahiye toplam kamu ilgisinin önemli ölçüde azaldığı görüldü (- %28,7, p= 0,001). İkinci COVID-19 dalgasının karşılaştırılmasında (24 Kasım 2020 – 20 Ocak 2021 ile 24 Kasım – 20 Ocak 2016-2019) COVID-19 döneminde halkın kardiyovasküler cerrahiye olan ilgisinin önemli ölçüde düşük olduğunu ortaya koydu (- %22,2, p= 0,001). Üçüncü COVID-19 dalgası ile önceki dört yıldaki aynı dönemlerin karşılaştırılmasında, COVID-19 döneminde kardiyovasküler hastalığa yönelik kamu ilgisinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi (-%8,5, p= 0,001). Buna karşılık, koroner anjiyografi terimi, 2016 ve 2019 arasındaki aynı dönemlere kıyasla COVID-19'un üçüncü dalgası sırasında önemli ölçüde daha fazla arandı (%17,9, p= 0,015).
Sonuç: Çalışmamız, COVID-19 pandemisinin tüm dalgalarında halkın kardiyovasküler hastalıklara olan ilgisinin önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. Bununla birlikte, üçüncü pandemi dalgasında sadece koroner anjiyografi terimine olan ilgi önemli ölçüde artmıştır. (SETB-2021-12-384)

Anahtar Kelimeler: kardiyovasküler cerrahi, COVID-19, google trendleri, pandemi, kamu ilgisi

Hakki Kursat Cetin, Helin El Kilic, Ismail Koramaz, Tolga Demir. The Evaluation of Cardiovascular Surgery-Associated Google Search Trends During COVID-19 Waves. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 323-327

Corresponding Author: Hakki Kursat Cetin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale