ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Methemoglobinemia due to prilocaine use during circumcision: a case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 33-35

Methemoglobinemia due to prilocaine use during circumcision: a case report

Pınar Sayın1, Şebnem Türk2, Oya Ünsal2, Ulviye Hale Dobrucalı1, Eren Açık2, Ayşe Hancı Hancı1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2First Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Prilocaine is a local anesthetic agent that using in various fields of medicine. Besides its widespread use it has a potentially life treating complication –methemoglobinemia. Methemoglobinemia is presented with varying degrees of cyanosis. In these cases hemoglobin concentration which contains oxidized iron increased. This hemoglobin is insufficient to carry out the oxygen. In this case report we discussed one male infants (4 months age) who developed cyanosis after circumcision. Infant was an anesthetized with local prilocaine. Central cyanosis appeared six hour after surgery. The methemoglobine level reached to 23%. Subject was interned to intensive care unit and ascorbic acid therapy as well as O2 therapy with mask was started. The subjects sPO2 levels were %88 with the O2 therapy with mask. The cases methemoglobine levels was decreased to 12, 3% in 12th hour and 1,3% in 24th hour postoperatively. 24 hours after surgery, subject was discharged from intensive care unit. No additional complication was observed. İn this presentation; cases features and methemoglobinemia due to prilocaine use are discussed in the accompaniment of the literature.

Keywords: Prilocaine, complication, methemoglobinemia, circumcision

Sünnet sırasında lokal prilokain kullanımına bağlı methemoglobinemi: Bir olgu sunumu

Pınar Sayın1, Şebnem Türk2, Oya Ünsal2, Ulviye Hale Dobrucalı1, Eren Açık2, Ayşe Hancı Hancı1
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Second Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Prilokain, pek çok alanda kullanılan lokal anestetik bir ajandır. Oldukça yaygın kullanımının yanı sıra potansiyel hayatı tehdit edebilen bir yan etki olan methemoglobinemiye neden olabilir. Methemoglobinemi değişen derecelerde siyanozla karakterize olup bu olgularda okside demir içeren hemoglobin konsantrasyonu artar. Bu hemoglobin oksijen (O2) taşımakta yetersizdir. Bu olgu sunumunda 4 aylık erkek bir bebek tartışılmıştır. Olguya sünnet işlemi öncesinde lokal prilokain uygulanmış olup sünnet sonrası siyanoz gelişmişti. Santral siyanoz sünnet sonrası altıncı saatte gelişmiş olup methemoglobin seviyesi %23’e yükselmişti. Olgu, yoğun bakıma alınmış olup maske oksijen desteği ile birlikte askorbik asit tedavisi başlandı. Maske ile oksijen desteği altında olgunun sPO2 seviyesi %88 idi. Postoperatif 12. saatte methemoglobin seviyesi %12,3’e ve postoperatif 24.saatte methemoglobin seviyesi %1,3’e düştü. Olguda ek bir yan etki gelişmeyip postoperatif 24. saatte yoğun bakım ünitesinden çıkartıldı. Bu olgu sunumunda olgunun özellikleri ve prilokaine bağlı olarak gelişen methemoglobinemi literatür eşliğinde tartışıldı

Anahtar Kelimeler: Prilokain, methemoglobinemi, komplikasyon, sünnet

Pınar Sayın, Şebnem Türk, Oya Ünsal, Ulviye Hale Dobrucalı, Eren Açık, Ayşe Hancı Hancı. Methemoglobinemia due to prilocaine use during circumcision: a case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 33-35

Corresponding Author: Pınar Sayın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale