ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Relationship Between Thyroid-Stimulating Hormone Level and Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 126-131 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.14554

Relationship Between Thyroid-Stimulating Hormone Level and Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer

Zeynep Gul Demircioglu1, Mahmut Kaan Demircioglu1, Nurcihan Aygun2, Ismail Ethem Akgun2, Mehmet Taner Unlu2, Mehmet Kostek2, Banu Yılmaz Ozguven3, Mehmet Uludag2
1Department of General Surgery, Health Ministry of Turkish Republic, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Thyroid-stimulating hormones (TSHs) are associated with the risk of differentiated thyroid cancer. The relationship between pre-operative TSH levels and aggressive features is unclear. We aimed to evaluate the relationship between pathological features of papillary thyroid carcinoma (PTC) and high TSH levels.
Methods: Patients who were operated between 2012 and 2017 and who were found to have PTC in their pathology were included in the study. The relationship between TSH and the features of tumor aggressiveness was evaluated in the patients.
Results: Of the 132 patients, TSH level was significantly higher in those with lymphovascular invasion than those without (p=0.048), in those with central metastases than in those without (p=0.014), and in those with extrathyroidal spread than in those without (p=0.003). When patients were categorized into four 25% quartiles according to TSH (mUI/mL) level; the rate of extrathyroidal invasion increased as the TSH level increased, and the level was significantly higher in quartile 1 than the others, with significant difference (p=0.030).
Conclusion: Pre-operative increase in TSH level is associated with an increased risk of extrathyroidal spread and central lymph node metastasis. TSH level may be a pre-operative valuable predictive factor for patients’ risk of central metastasis.

Keywords: Papillary thyroid cancer, thyroid-stimulating hormone; thyroidectomy.

Tiroid Stimülan Hormon Düzeyi ile Papiller Tiroid Kanserinin Agresif Patolojik Özellikleri Arasındaki İlişki

Zeynep Gul Demircioglu1, Mahmut Kaan Demircioglu1, Nurcihan Aygun2, Ismail Ethem Akgun2, Mehmet Taner Unlu2, Mehmet Kostek2, Banu Yılmaz Ozguven3, Mehmet Uludag2
1Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kars Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Tiroid uyarıcı hormon (TSH), diferansiye tiroid kanseri riski ile ilişkilidir. Preoperatif TSH seviyeleri ile agresif özellikler arasındaki ilişki ise henüz belirsizdir. Bu çalışmamızda papiller tiroid karsinomunun (PTC) patolojik özellikleri ile yüksek TSH düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2012-2017 yılları arasında opere edilen ve patolojisinde PTK saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalarda TSH ile tümörün agresif patolojik özellikleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
Bulgular: 132 hastadan; TSH düzeyi lenfovasküler invazyonu olanlarda olmayanlara göre (p=0.048), santral metastazı olanlarda olmayanlara göre (p=0.014) ve ekstratiroidal yayılımı olanlarda olmayanlara göre (p=0.003) anlamlı olarak yüksekti. Hastalar TSH (mUI/mL) düzeyine göre %25'lik dört kartile ayrıldığında; TSH düzeyi arttıkça ekstratiroidal invazyon oranı arttı ve TSH düzeyi diğer gruplarda 1. kartilden anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.030).
Sonuç: TSH düzeyindeki preoperatif artış, artmış ekstratiroidal yayılma ve santral lenf nodu metastazı riski ile ilişkilidir. TSH düzeyi, hastaların santral metastaz riski için preoperatif değerli bir prediktif faktör olabilir. (SETB-2021-12-381)

Anahtar Kelimeler: tiroid stimüle edici hormon, papiller tiroid kanseri, tiroidektomi

Zeynep Gul Demircioglu, Mahmut Kaan Demircioglu, Nurcihan Aygun, Ismail Ethem Akgun, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Banu Yılmaz Ozguven, Mehmet Uludag. Relationship Between Thyroid-Stimulating Hormone Level and Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 126-131

Corresponding Author: Zeynep Gul Demircioglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale