ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
How Many Bundles Does the Anterior Cruciate Ligament Consist of? A Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 557-562 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.12844

How Many Bundles Does the Anterior Cruciate Ligament Consist of? A Case Report

Burak Gunaydin1, Tugba Ilkem Kurtoglu Ozcaglayan2, Cem Sever3, Meltem Oznur4, Mehmet Umit Cetin1, Erdem Can1, Osman Tugrul Eren5
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Türkiye
2Department of Radiology, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Türkiye
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul Aydin University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
4Department of Pathology, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Türkiye
5Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

In some cases with anterior cruciate ligament (ACL) injury, physical examination and magnetic resolution imaging cannot clearly identify whether the ACL is intact or partially or completely ruptured. A 40-year-old female patient was admitted to our clinic with complaints of knee pain. After the requested examinations, we could not clearly identify whether the ACL was intact or partially or completely ruptured. Arthroscopic knee surgery was planned for the patient. In diagnostic arthroscopy, it was also determined that there was a multibundle ACL that was not surrounded by the synovium and was tight in the figure 4 position. The surgery was completed by repairing the meniscal tear. It was seen in the current case report that the ACL was a multibundle structure without overlying synovium around. In such cases, it is difficult to evaluate the ACL, and it should be kept in mind that there may also be variations of the ACL.

Keywords: ACL bundles, anterior cruciate ligament, MRI in knee flexion position, multibundle, partial ACL rupture

Ön Çapraz Bağ Kaç Banttan Oluşur? Vaka Takdimi

Burak Gunaydin1, Tugba Ilkem Kurtoglu Ozcaglayan2, Cem Sever3, Meltem Oznur4, Mehmet Umit Cetin1, Erdem Can1, Osman Tugrul Eren5
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
3İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
5Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) yaralanması olan bazı durumlarda, fizik muayene ve manyetik rezolüsyon görüntüleme (MRI) ÖÇB'nin sağlam mı yoksa kısmen/tamamen yırtılmış mı olduğunu net olarak belirleyemez. 40 yaşında bayan hasta diz ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. İstenen incelemelerden sonra ÖÇB'nin sağlam mı yoksa kısmen/tamamen yırtılmış mı olduğunu net olarak belirleyemedik. Hastaya artroskopik diz cerrahisi planlandı. Diagnostik artroskopide de şekil 4 pozisyonunda sinovyum ile çevrili olmayan ve gergin çok demetli ÖÇB olduğu belirlendi. Menisküs yırtığı onarılarak ameliyat tamamlandı. Bu olgu sunumunda ÖÇB'nin etrafındaki sinovyumu örtmeyen çok demetli bir yapı olduğu görüldü. Bu gibi durumlarda ÖÇB'nin değerlendirilmesi zordur ve ÖÇB'nin varyasyonlarının da olabileceği akılda tutulmalıdır. (SETB-2022-09-210)

Anahtar Kelimeler: ÖÇB demetleri, ön çapraz bağ, diz fleksiyon pozisyonunda MRG, çoklu demet, kısmi ÖÇB ruptürü

Burak Gunaydin, Tugba Ilkem Kurtoglu Ozcaglayan, Cem Sever, Meltem Oznur, Mehmet Umit Cetin, Erdem Can, Osman Tugrul Eren. How Many Bundles Does the Anterior Cruciate Ligament Consist of? A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 557-562

Corresponding Author: Erdem Can
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale