ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Multiple basal cell carcinoma lokalized on neck and scalp [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 113-115

Multiple basal cell carcinoma lokalized on neck and scalp

Ali Okan Gürsel, Cüneyt Kucur, Ahmet Karavuş
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul-Türkiye

The most important etiologic factor of basal cell carcinoma, which is the most frequent primer skin cancer, is ultraviolet light exposure. Typically it occurs in areas of chronic sun exposure. Synchronous multiple tumors are exceptional and if present, they are commonly associated with a syndrome. In a 58 years-old woman, ulcerated and crusted, macular and nodular lesions on neck and scalp were excised and pathologic examination of all lesions revealed as basal cell carcinoma. No accompanying syndromic finding was found. Non-syndromic multiple basal cell carcinomas are rare in the literature. Since increasing effect of ultraviolet light with aging may cause multiple tumors, the follow up of these patients are significant.

Keywords: Multiple basal cell carcinoma, etiology, sun light exposure

Saçlı deride ve boyunda yerleşimli multipl bazal hücreli karsinom

Ali Okan Gürsel, Cüneyt Kucur, Ahmet Karavuş
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul-Türkiye

Bazal hücreli karsinom (BHK) primer cilt tümörlerinin en yaygın olanıdır ve etyolojisindeki en önemli faktör ultraviyole ışığa maruziyetidir. Tipik olarak güneş gören yerlerde ortaya çıkar. Eş zamanlı multipl lezyonlar nadir olarak gözlenir ve görüldüklerinde genellikle bir sendroma eşlik ederler. Kliniğimize boyun ve saçlı derisinde, ülserasyon ve kabuklanmalar gösteren, maküler ve nodüler lezyonlar ile başvuran 58 yaşında bayan hastanın tespit edilen bütün lezyonları eksize edildi ve patolojik incelemelerin neticesi BHK olarak bildirildi. Hastanın yapılan tetkiklerinde eşlik eden herhangi bir sendromik bulguya rastlanmadı. Literatürde bir sendroma eşlik etmeyen multipl BHK olguları nadirdir. Ultraviyole ışığın ilerleyen yaşla birlikte artan etkisi birden fazla tümör oluşumuna yol açabileceği için bu hastaların takibi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Multipl bazal hücreli karsinom, etyoloji, güneş ışığına maruziyet

Ali Okan Gürsel, Cüneyt Kucur, Ahmet Karavuş. Multiple basal cell carcinoma lokalized on neck and scalp. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 113-115

Corresponding Author: Cüneyt Kucur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale