ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The comparison of tumor size, metastasis of axillary lymph nodes, pericapsular invasion, perineural invasion and lymphatic invasion in breast cancer with invasive ductal carcinoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 36-40

The comparison of tumor size, metastasis of axillary lymph nodes, pericapsular invasion, perineural invasion and lymphatic invasion in breast cancer with invasive ductal carcinoma

Canan Tanık1, Serap Gözel1, Damlanur Sakız1, Nedim Polat1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Öznur Aksakal2, H. Orhan Kızılkaya2
1Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiation Oncology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study is to compare prognostic parameters of breast cancer.
Study Design: In this study 73 patients, with age variation between 35 - 33 years, to whom modified radical mastectomy was applied were examined. Pathologic diagnosis of these patients was invasive ductal carcinoma. The tumor size, status of axillary nodes, pericapsular invasion, perineural invasion and vascular I lymphatic invasion were reexamined. In statistical analysis of the data, Kruskal Wallis and Mann Whitney u tests were used.
Results and Conclusion: There was significant statistical relation between tumor size and metastasis of axillary lymph nodes, the number of metastatic axillary lymph nodes and pericapsular invasion, perineural invasion and lymphatic invasion.

Keywords: Meme kanseri, prognostik parametreler.

Memenin invaziv duktal karsinomlarında tümör boyutu, aksiller lenf bezi tutulumu, perikapsüler yayılım, perinöral invazyon ve vasküler invazyonlarmın birbiriyle karşılaştırılması

Canan Tanık1, Serap Gözel1, Damlanur Sakız1, Nedim Polat1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Öznur Aksakal2, H. Orhan Kızılkaya2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Istanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada; meme kanserinde belirlediğimiz prognostik parametreler birbirleri ile karşılaştırılarak aralarındaki ilişki değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, yaşları 35 -83 arasında değişen modifiye radikal mastektomi uygulanmış, patolojik tanıları invaziv duktal karsinom olan 73 hasta dahil edildi. Olgular. tiimör boyutu, aksiler lenf bezi durumu, perikapsüler yayılım, perinöral invazyon ve vasküler invazyon açısından tekrar değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde, Kruskal Wallis ve Mann Whitney u testleri kullanıldı.
Bulgular ve Sonuç: Tümör boyutu ve aksiller lenf bezi metastazı, metastatik aksiller lenf bezi sayısı ve perikapsüler yayılım arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Perinöral invazyon mevcut olgularda vasküler invazyon daha sık olarak görüldü.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, prognostik parametreler.

Canan Tanık, Serap Gözel, Damlanur Sakız, Nedim Polat, Fevziye Kabukçuoğlu, Öznur Aksakal, H. Orhan Kızılkaya. The comparison of tumor size, metastasis of axillary lymph nodes, pericapsular invasion, perineural invasion and lymphatic invasion in breast cancer with invasive ductal carcinoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 36-40

Corresponding Author: Canan Tanık, Türkiye
LookUs & Online Makale