ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Phytobezoars of gastrointestinal system [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 39-43

Phytobezoars of gastrointestinal system

Cemal Kaya, Uygar Demir, Tahir Atun, Özgür Bostancı, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı
Third Department of General Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Purpose: Gastric and/or small intestinal phytobezoar are rare but occasionally apply with acute abdomen findings. In our study, we aimed to determine diagnosis and treatment approach for gastric and/or small intestinal phytobezoar.
Material and Method: Data of the patients operated for phytobezoar between december 1999-november 2010 were evaluated retrospectively. Age, sex, previous operations, comorbid disease, complaintments and treatments of the patients were studied.
Results: Sum of the patients were 6 (4 female and 2 male) and mean age of the patients was 63,3 year. Four of the patients were admitted to emergency service, 2 were admitted to policlinics with elective course. Two of the patients were operated for peptic ulcus perforations, and 1 patients has diabetes mellitus (DM). Abdominal ultrasonography (USG) was performed for 2 patients, and abdominal computed tomography (CT) was performed for 2 patients, but phytobezoars not diagnosed with radiologically in non of the patients. Phytobezoars were diagnosed with endoscopy before the operation in 3 patients. Phytobezoars are not suitable for endoscopic treatment so the patients have gone to operation. In the operation, gastric phytobezoars was removed with gastrotomy in 2 patients, gastric and intestinal phytobezoars removed with gastrotomy and enterotomy 1 patient and intestinal phytobezoar was removed with enterotomy in 2. Segmenter small intestinal resection was performed and phytobezoar was removed in the patient with intestinal perforation. Patient was discarged from
the hospital mean 7 days without postoperatif complication.
Conclusion: Phytobezoars was the rare cause of intestinal obstructions. Phytobezoars should be remembered in the patients with intestinal obtruction findindings and gastric-duodenal operation history.

Keywords: Phytobezoar, intestinal obstruction

Gastrointestinal sistem fitobezoarları

Cemal Kaya, Uygar Demir, Tahir Atun, Özgür Bostancı, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Mide ve/veya ince bağırsak fitobezoarları nadir görülmekte ve zaman zaman akut batın bulguları ile kar- şımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda mide ve/veya ince bağırsak fitobezoarlarına yönelik tanı ve tedavi yaklaşımını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Aralık 1999-Kasım 2010 tarihleri arasında fitobezoar nedeniyle ameliyat edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların yaşları, cinsiyetleri, daha önce geçirmiş oldukları ameliyatlar, ek hastalıkları, başvuru şikayetleri ve uygulanan tedavi yöntemleri incelendi.
Bulgular: Toplam hasta sayısı 6 (4 kadın, 2 erkek) olup, hastaların yaş ortalaması 63,3 yıl idi. Hastalardan 4’ü acil servise, 2’si ise elektif olarak polikliniğe başvurmuşlardı. İki hasta peptik ülser perforasyonu nedeniyle ameliyat edilmiş olup 1 hastada Diyabetes Mellitus (DM) var idi. İki hastaya batın ultrasonografi (USG), 2 hastaya ise bilgisayarlı batın tomografisi (BT) çekildi; ancak hiçbirinde fitobezoar tanısı radyolojik olarak konulamadı. Üç hastaya ameliyat öncesi yapılan gastroskopide mide fitobezoarı görüntülendi. Fitobezoarlar endoskopik tedaviye uygun olmadığından cerrahi tedavi uygulandı. Ameliyatta 2 hastadaki mide fitobeozarları gastrotomi ile, 1 hastadaki mide ve incebarsak fitobezoarları gastrotomi ve enterotomi ile, 2 hastadaki incebarsak fitobezoarları enterotomi ile çıkarıldı. İncebarsak perforasyonu olan hastada segmenter incebarsak rezeksiyonu uygulandı ve fitobezoar çıkarıldı. Ameliyat sonrası komplikasyon gözlenmeyen hastalar ortalama 7. günde taburcu edildiler.
Sonuç: Fitobezoarlar mekanik barsak tıkanıklığının ender nedenlerindendir. Özellikle geçirilmiş mide ve duodenum ameliyatı öyküsü olan ve incebarsak tıkanıklığı bulgularıyla başvuran hastalarda fitobezoarlar da akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fitobezoar, incebağırsak tıkanıklığ

Cemal Kaya, Uygar Demir, Tahir Atun, Özgür Bostancı, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı. Phytobezoars of gastrointestinal system. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 39-43

Corresponding Author: Cemal Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale