ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Review of incision techniques in a case with frontozygomatic dermoid cyst [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 45-48 | DOI: 10.5350/SEMB2013470110

Review of incision techniques in a case with frontozygomatic dermoid cyst

Can Pamukcu1, Serkan Erdenöz2, Sabit Kimyon1, Alper Mete1, Gülcihan Açış3
1Department of Ophthalmology, Sehitkamil State Hospital, Gaziantep, Turkey
2Department of Ophthalmology, Akyazi State Hospital, Sakarya, Turkey
3West Eye Hospital, Erbil, Iraq

Dermoid cysts are the most frequent periorbital tumors. The primary concern after total excision is an acceptable cosmetic result. Localization of incision during surgery effects the healing process and cosmetic result. In this report, we reviewed incision techniques while presenting a case in which we used upper skin crease incision for dermoid cyst excision.

Keywords: Dermoid cyst, frontozygomatic region, upper eyelid skin crease

Frontozygomatik bölgede dermoid kisti bulunan bir olgu nedeniyle insizyon tekniklerinin gözden geçirilmesi

Can Pamukcu1, Serkan Erdenöz2, Sabit Kimyon1, Alper Mete1, Gülcihan Açış3
1Sehitkamil Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Gaziantep
2Akyazi Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Sakarya
3West Eye Hospital, Erbil, Irak

Dermoid kistler en yaygın görülen periorbital tümörlerdir. Total eksize edildikten sonra en önemli konu operasyon sonrası en iyi estetik sonucun alınmasıdır. Cerrahi sırasındaki insizyonun lokalizasyonu iyileşme sürecini etkilemektedir. Biz bu çalışmada dermoid kist eksizyonunda üst kapak kıvrımını kullandığımız bir olguyu sunarken insizyon tekniklerini sorguladık

Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, frontozigomatik bölge, üst göz kapağı cilt kıvrımı

Can Pamukcu, Serkan Erdenöz, Sabit Kimyon, Alper Mete, Gülcihan Açış. Review of incision techniques in a case with frontozygomatic dermoid cyst. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 45-48

Corresponding Author: Can Pamukcu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale