ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Clinical Course Of Bullous Erythema Multiforme Receiving High-Dose Corticosteroid Treatment [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(4): 44-48

Clinical Course Of Bullous Erythema Multiforme Receiving High-Dose Corticosteroid Treatment

Gonca Gökdemir, Ilknur Kıvanç-altunay, Fulya Göksu, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

The therapy of the diseases belonging to erythema multiforme spectrum [Erythema multiforme minor, erythema multiforme major, Stevens-Johnson syndrome (S.IS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)] is still controversial subject. Althought high-dose sistemic corticosteroid can he succesfully treat the severe forms of erythema multiforme, some assert the opposite. There are several retrospective investigations that was looked for ıhe potential effect of longterm glucocorticoid therapy before the onset of TEN and SJS on altering to progression of the disorders.
We describe a patient who has bullous erythema multiforme receiving high-dose corticosteroid therapy. The aim in this case report is to discuss how the progress of steroid therapy of EM.

Keywords: Erythema multiforme, systemic steroid therapy.

Yüksek Doz Sistemik Kortikosteroid Tedavisi Sırasında Oluşan Büllü Eritema Multiforme'nin Klinik Seyri

Gonca Gökdemir, Ilknur Kıvanç-altunay, Fulya Göksu, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Eritema multiforme (EM) konsepti irindeki hastalıkların (Eritema multiforme majör, Eritema multiforme minör, Stevens-Johnson sendromu, Toksik epidermal nekroliz) tedavisi halen tartışmalı bir konudur. Yüksek doz sistemik steroidler, hastalığın ciddi formlarında kurtarıcı olabilirken bunun tersini düşünen araştırmacılar da bulunmaktadır.
Yüksek doz kortikosteroid tedavisi altında iken ilaca bağlı büllü eritema multiforme tanısı alan bir hasta sunmaktayız. Amacımız, steroid tedavisinin eritema multiforme spektrumundaki hastalıkların gelişimini nasıl etkilediğine ve hastalığın daha ciddi formlara dönüşü engelleyip engellemediğine ait tartışmalara dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Eritema multiforme, sistemik steroid tedavisi

Gonca Gökdemir, Ilknur Kıvanç-altunay, Fulya Göksu, Adem Köşlü. Clinical Course Of Bullous Erythema Multiforme Receiving High-Dose Corticosteroid Treatment. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(4): 44-48

Corresponding Author: Gonca Gökdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale