ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Requirement of the Preservation of Mental Nerve During the Transfer of Depressor Anguli Oris Composite Flap [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 256-262 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.04578

Requirement of the Preservation of Mental Nerve During the Transfer of Depressor Anguli Oris Composite Flap

Selami Serhat Sirvan1, Mehmet Oğuz Yenidunya2
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Uludag Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Objectives: Reconstruction of wide lower lip defects is still a challenging subject in terms of obtaining functional and aesthetically acceptable results. Lower lip reconstruction with depressor anguli oris muscle was first described by Tobin in 1983. Since the sensory innervation of this composite muscle flap is provided by the mental nerve, it has been advocated that the mental nerve should be preserve during flap elevation. However, no further study has been conducted about this subject since then.
Methods: Sixteen patients with lower lip mass have undergone excisional biopsy. The resultant defects were higher than 30% of the total lower lip. All the defects were reconstructed with Depressor anguli oris composite flaps. In 9 of the patients, the mental nerve was preserved and included to the flap, while in remaining patients it was sacrificed. The results were evaluated in terms of sensation, function, and aesthetic appearance.
Results: In unilaterally reconstructed cases, the results regarding sensation and general complications were similar. However, in bilaterally reconstructed cases, especially where the mental nerve was preserved, the limited arc of rotation has resulted in functional complications, such as whistle deformity in the midline and drooling.
Conclusion: The mental nerve does not just limit the arc of rotation of the Depressör anguli oris composite flap but also remains as a potential route for metastasis via perineural invasion. Preservation and inclusion of the mental nerve during reconstruction with Depressor anguli oris flap do not provide any superior outcome; on the contrary, these results in various unfavorable events make this flap a poor option. The skin and mucosa of the DAO flap are innervated by the buccal branch of the trigeminal nerve; thus, the mental nerve should not be preserved during surgery.

Keywords: Depressor anguli oris, lower lip; mental nerve.

Depressor anguli oris kompozit flebinin transferinde mental sinirin korunmasının gerekliliği

Selami Serhat Sirvan1, Mehmet Oğuz Yenidunya2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Uludağ Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Bursa

Giriş: Geniş alt dudak defektlerinin kapatılmasında iyi estetik ve fonksiyonel sonuçlar elde etmek için cerrahların çabası halen devam etmektedir. Depresör anguli oris kası ile alt dudak rekonstrüksiyonu Tobin tarafından 1983 yılında tanımlanmıştır. Depresör anguli oris flebinin kompozit flebi duyusunun mental sinir tarafından taşındığı bu nedenle hazırlanması esnasında mental sinirin korunması gerektiği savunulmuş ve bu sav üzerine daha sonra yeterli araştırma yapılmamıştır.
Materyal Metod: Kliniğimize alt dudakta kitle şikayeti ile başvuran ve kitle eksizyonu sonrasında %30 un üzerinde defekti olan 16 hastanın 9 unda mental sinir korunarak, 7 sinde mental sinir korunmaksızın DAO fleple rekonstrüksiyon yaparak duyu, fonksiyon ve estetik açıdan sonuçları değerlendirdik.
Bulgular: Tek taraflı flep uygulanan vakalarda duyu ve genel komplikasyonlar açısından sonuçlar benzer olup özellikle çift taraflı flep uygulanan; mental sinirin korunduğu hastalarda flebin rotasyon arkının yetmezliği nedeniyle alt dudak orta hatta whistle deformitesi yada drooling tarzı komplikasyonlar oluşabilmektedir.
Sonuç: Depresör anguli oris kasının defekte rotasyonunu kısıtlayan, rotasyon kısıtlaması nedeniyle ıslık deformitesi oluşmasına neden olan, karsinomlarda perinoral yayılma yoluyla kraniyal metastaz yolu olan mental sinirin; flep hazırlanması esnasında korunması hiçbir avantaj katmamakla birlikte birçok olumsuz duruma neden olmakta ve bu flebin nerdeyse unutulmasına neden olmaktadır. Flep içeriğindeki cilt ve mukozanın duyusu trigeminal sinirin bukkal dalı tarafından taşınmaktadır ve cerrahi esnasında mental sinirin korunmasına gerek yoktur.

Anahtar Kelimeler: Alt dudak, Depresör anguli oris, Mental sinir

Selami Serhat Sirvan, Mehmet Oğuz Yenidunya. Requirement of the Preservation of Mental Nerve During the Transfer of Depressor Anguli Oris Composite Flap. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 256-262

Corresponding Author: Selami Serhat Sirvan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale