ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Lipoma in the deep lobe of the parotid gland: magnetic resonance imaging findings [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 308-312 | DOI: 10.5350/SEMB.20150514052634

Lipoma in the deep lobe of the parotid gland: magnetic resonance imaging findings

Törel Oğur1, Rabia Sabiha Yalçın2, Fatih Çelikyay3, Yusuf Ali Öner4, Nil Tokgöz4
1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara - Türkiye
2Ankara Özel Akay Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara - Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat - Türkiye
4Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye

Object: Lipomas, which are bening tumors originating from Mesenchyme, are seen in several locations of the body. But they are very rarely reported in parotid gland, especially in deep lobe of parotid gland, and they should be differentiated during diagnosis from other parotid tumors. We aimed to discuss MR imaging findings and make differential diagnosis of parotis lipomas from other parotis tumors.
Case: MR imaging findings of a male patient who applied because of a painless swelling which has been for last two years in his neck.
Results: In cases with parotid gland lesions, in order to plan treatment, it is very important to differentiate external and internal tumors, determine the possible relationship of tumors with facial nerves, and to differentiate bening or malign status of tumors. Imaging methods for diagnosis of lipomas are very valuable.

Keywords: Parotid gland, lipoma, magnetic resonance imaging.

Parotis bezi derin lobunda lipoma: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Törel Oğur1, Rabia Sabiha Yalçın2, Fatih Çelikyay3, Yusuf Ali Öner4, Nil Tokgöz4
1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara - Türkiye
2Ankara Özel Akay Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara - Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat - Türkiye
4Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye

Amaç: Mezenşimal orjinli benign bir tümör olan lipomalar vücudun pek çok yerinde izlenmektedir. Ancak parotis bezinde özellikle de derin lobunda oldukça nadir bildirilmiş olup diğer parotis kitlelerinden ayrılması gerekmektedir. Bu olgu sunumuyla, parotis lipoması ile diğer parotis kitlelerinin ayırt edici tanısını yapmayı ve MR görüntüleme bulgularını tartışmayı hedefledik.
Olgu: Boynunda iki yıldır var olan ağrısız şişlik nedeniyle gelen erkek olgunun MR görüntüleme bulguları sunulmuştur.
Sonuç: Parotis bezinde lezyon saptandığı zaman tedavisini planlamak için eksternal ve internal tümörlerin ayırt edilmesi, fasial sinirle tümör kitlesinin ilişkisi varsa ortaya konulması, tümör kitlesinin malign ya da benign olmasının ayırt edilmesi oldukça önemlidir. Lipomlar için tanıda görüntüleme yöntemleri oldukça değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Parotis bezi, lipoma, manyetik rezonans görüntüleme.

Törel Oğur, Rabia Sabiha Yalçın, Fatih Çelikyay, Yusuf Ali Öner, Nil Tokgöz. Lipoma in the deep lobe of the parotid gland: magnetic resonance imaging findings. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 308-312

Corresponding Author: Törel Oğur, Türkiye
LookUs & Online Makale