Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Adolesanlar ve anemi

Seda Ocak, Onder Kilicaslan, Zeynep Yildiz Yildirmak, Nafiye Urganci

Amaç: Adolesan dönemde anemi birçok faktöre bağlı olarak gelişebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada; adolesan dönemde anemileri araştırarak etiyolojide yer alan hastalıkları gözden geçirmeyi ve bu hastalıkların sıklığını tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ne bağlı servis ve polikliniklerde Ocak 2012-Ağustos 2013 tarihleri arasında 10-19 yaş arası anemi tespit edilen 74 hastanın etiyolojik yönden araştırması yapıldı.

Bulgular: Hastaların %74.3’ü kız, %25.7’si erkekti ve yaş ortalaması 14.7±1.8 idi. En sık şikayet halsizlikti. Demir eksikliği tanısı alan hastalarda kırmızı et tüketiminin az olduğu tespit edildi. Kanama öyküsü 6 hastada vardı. Kız cinsiyetteki hastaların %23.6’sında menoraji mevcuttu. Yapılan laboratuar tetkikleri sonucunda hastaların %81.1’ine demir eksikliği anemisi tanısı kondu. Etiyolojik araştırmada konulan tanılar arasında en sık olanı nütrisyonel demir eksikliği oldu. Hastaların %13.5’inde B12 eksikliği tespit edilirken, %1.4’ünde folik asit eksikliği saptandı. Endoskopi 11 hastaya yapıldı ve en sık gastrit saptandı. Bu tanılar dışında 3 hasta akut lösemi, 3 hasta sepsis, 1 hasta herediter sferositoz, 1 hasta otoimmun hepatit, 1 hasta otoimmun hemolitik anemi, 1 hasta aplastik anemi, 1 hasta kronik böbrek yetmezliği, 1 hasta kolanjit tanısı aldı. Hastaların %39.2’si servise yatırılarak tedavi edilirken %60.8’i ayaktan takip ve tedaviye alındı.

Sonuç: Adolesan döneminde anemi nedenlerinin başında sağlıksız beslenme gelmektedir. Çocuk hekimleri olarak bize nadiren başvuran bu yaş grubunda sağlık takiplerini düzenli yapmak, sağlık sorunlarını erken tespit edip nedenlerine yönelik araştırmayı ve uygun tedaviyi yapabilmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, anemi, beslenme, demir eksikliği

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni