Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Erken yenidoğan döneminde taşipne nedeni: Total anormal pulmoner venöz dönüş

Kemal Erdinç, Ali Bülbül, Ümit Sarıcı, Vedat Okutan, Mustafa Koray Lenk, Metin Demircin

Total anormal pulmoner venöz dönüş oldukça seyrek görülen bir doğuştan kalp hastalığıdır. Erken yenidoğan dönemde en sık görülen klinik bulgular taşipne ve santral siyanozdur. Erken tanı ve tedavi uygulamaları ile prognoz oldukça iyidir. Merkezimize taşipne ve siyanoz bulguları ile sevk edilen, yatışının ikinci saatinde total pulmoner venöz dönüş anomalisi tanısı konularak tam düzeltme ameliyatı yapılan bir olgu sunularak, pulmoner venöz dönüş anomalisinin yenidoğanın solunum sıkıntısı nedenleri arasında olduğunun vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Total pulmoner venöz dönüş anomalisi, yenidoğan, erken tanı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni