Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi (TİB)’nin komplikasyonları

Nurullah Doğan, Zeynep Nigar Usca, Demet Ünal, İbrahim Uygun, Aliye Özlem Paşa, Mustafa Yurtkuran Sadıkoğlu

2 - Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Oğuz Karamustafalıoğlu, Yasemin Cengiz Ceylan, Bahadır Bakım, Sinem Gönenli Toker, Sibel Bozkurt, Burcu Göksan, Özgür Öğütcen, Abdullah Akpınar

3 - Okul sağlığı ve medikososyal faaliyetler

Kenan Çekem, Okcan Basat, Sema Uçak, Can İkizler

4 - Nonpalpable meme lezyonlarında stereotaktik eksizyonel biopsinin yeri

Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, Bülent Çitgez, Abdülcabbar Kartal

5 - Çocuk suprakondiler humerus kırıklarının medial yaklaşım ile cerrahi tedavisinde orta dönem sonuçlarımız

Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Mehmet Yetiş, Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Yavuz Kabukçuoğlu

6 - Heterozigot metilentetrahidrofolat reduktaz (C677T) polimorfizmini taşıyan bir hastada gelişen serebral venöz trombus

Sinan Mahir Kayıran, Bülent Zülfikar

7 - Menometroraji ile başvuran bir adolesanda prolaktinoma: Olgu sunumu

Emrah Can, İlhan Asya Tanju, Selami Süleymanoğlu, Ferhan Karademir, İsmail Göçmen

8 - Malign melanomun nadir bir varyantı: Balon hücreli melanom

Murat Livaoğlu, Şafak Ersöz, Ayten Livaoğlu, Emrah Sözen

9 - Anti-Kell ve anti-C alloimmünizasyonu: Üç olgu sunumu

Fatih Bolat, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Serdar Cömert, Emrah Can, Asiye Nuhoğlu

10 - Yenidoğanda alkol intoksikasyonu: Olgu sunumu

Emrah Can, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Serdar Cömert, Fatih Bolat, Asiye Nuhoğlu


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni