Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Kalsiyum dengesi: Hiperkalsemi-maligniteye bağlı humoral hiperkalsemi

Mehtap Çalış, Oktay İncekara

2 - Yatarak tedavi gören akciğer tüberkülozu olgularının özellikleri: Retrospektif bir analiz

Levent Dalar, Firdevs Atabey, S. Kerem Okutur, Fatih Ayyildiz Salim Sariyildiz, Nermin Kılıçkesmez, Hanife Can, Recep Dodurgali, Arman Poluman

3 - Akut inferior miyokard infarktüsünde sağ ventrikül tutulumunun elektrokardiyografik olarak incelenmesi

Cemal Bes, S. Kerem Okutur, Erkan Öztekin, Çiğdem Yazıcı Ersoy Kerim Küçükler, Murat Kemahlı, Fatih Borlu

4 - Akciğer tüberkülozu tanisinda bilgisayarli tomografinin önemi ve değeri

Levent Dalar, Firdevs Atabey, Fatih Ayyildiz, S. Kerem Okutur Salim Sariyildiz, Nermin Kılıçkesmez, Recep Dodurgali Hanife Can, Arman Poluman

5 - Erkek infertilite sorununda renkli doppler ultrasonografi ile tanı konan subklinik varikoselin semen parametrelerinde olası etkisi*

Ahmet Nedim Kahraman, Ayşe Deniz Kahraman, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Nuran Yılmaz

6 - 35 yaş altı meme kanserleri*

Öznur Aksakal, H. Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Fatih Akyüz, Ayşe Doğan, Oktay İncekara, Canan Tanık

7 - Memenin invaziv duktal karsinomlarında tümör boyutu, aksiller lenf bezi tutulumu, perikapsüler yayılım, perinöral invazyon ve vasküler invazyonlarmın birbiriyle karşılaştırılması

Canan Tanık, Serap Gözel, Damlanur Sakız, Nedim Polat Fevziye Kabukçuoğlu, Öznur Aksakal, H.Orhan Kızılkaya

8 - Şişli Etfal Hastanesi 1. Çocuk Kliniği’ne başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Müjde Arapoğlu, Cem Keskin, Leyla Telhan, Ela Erdem, Ayşe Palanduz

9 - Kontrollü ve kontrolsüz NIDDM’lu hastalarda kemik marker’ı olarak osteokalsin düzeylerinin saptanması

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Fatma Turgay Berna Aslan, Bilgehan Akman

10 - Epilepsi ile başvuran Dyke-Davidoff-Masson sendromlu olguda manyetik rezonans görüntüleme

Nuran Yılmaz, Ender Uysal, A. Deniz Kahraman, Hakan Yıldırım, Handan Toroslu, Muzaffer Başak

11 - Anterior sakral meningosel olgusu

Şule G. Çiftçi, Suzan Önol, Hatice Eraslan, Birsen Dokgöz, Suat Dursun, Çiçek Babuna


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni