Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Bel Ağrılarının Konservatif Tedavisi

Füsun Şahin, Gülgün Durlanık

2 - İnvaziv Girişim Uygulanamayacak Semptomatik BPH‘lı Hastaların Tedavisinde Finasterid-Doxazosin Kombinasyonunun Etkinliği

Muammer Kendirci, Süleyman Özüpekçe, Eyüp Gümüş, Kaya Horasanlı,· Olcay Çiçekler, Cengiz Miroğlu,

3 - 12 Fournier Gangrenli Hastanın Değerlendirilmesi

Semra Hacıkerim, Soner Tatlıdede, Çağrı Sade, Gürsel Turgut, Lütfü Baş

4 - Propofol-Fentanil ve Midazolam-Fentanil Kombinasyonları ile TİVA‘nın Hemodinami ve Derlenme Üzerine Etkileri*

Nevşin Bingöl Arda, G. Ulufer Sivrikaya, Dilek Tezal,Çağla Özbakış, Ayşe Hancı

5 - Akciğer Kanserli Hastalarda Uzak Metastaz

Özlem Maral, Kubilay İnanç, Didem Karaçetin, Ahmet Uyanoğlu, Oktay İncekara

6 - Orbital ve Periorbital Yaralanmalarda Erken Cerrahi Girişim, Rijid Fiksasyon ve Greftlemeler

Lütfü Baş, İsmail Kuran, Kemal Uğurlu, Çağrı Sade, Ayşin Karasoy, Tuğrul Turan

7 - Laringeal Maske Yerleştirilen Ürolojik Girişimlerde Propofol ile Sevofluranın Karşılaştırılması

A. Başgül, G.U. Sivrikaya, B. Ekşioğlu, M. Bektaş, A. Hancı

8 - Total İntravenöz Anestezide Propofol ve Etomidat’ın HemodinamikParametreler ve Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Özer Çınar, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel

9 - Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Tedavi Sonuçlarımız

Ahmet Uyanoğlu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Kubilay İnanç, Oktay İncekara

11 - Çocuk Hastada Postoperatif Derlenme Kriterleri: Isoflurane ile İnhalasyon Anestezisi ve Ketamin + Midazolam ile İnfüzyon Anestezisinin Karşılaştırılması

Ayda Başgül, Ayşe Hancı

12 - Üst Üriner Trakt Ürotelyal Tümörlerinde Konservativ Cerrahi Yaklaşımlarla İlgili Tedavi Sonuçları ve Klinik Deneyimlerimiz

Eyüp Gümüş, Muammer Kendirci, Kaya Horasanlı, Ekrem Yadigaroğlu, Gökhan Özmen, Cengiz Miroğlu

13 - Üç Leptospiroz Olgusu

Ayşe Yaşar, Birsen Çetin, Engin Seber, Tülay Akvardar


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni