ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 8 (4)
Volume: 8  Issue: 4 - 1974
ORIGINAL RESEARCH
1.Hiatus Hernileri
Nureddin Apaydın
Pages 233 - 251
Abstract |Full Text PDF

2.Infantil Skorbut
Mazhar Aksoy, Kenan Taşçıoğlu, Güzen Oktay
Pages 252 - 258
Abstract |Full Text PDF

3.Safra Yolları Tümöründe Değişik Bir Müdahale (Operation) Şekli
M. Egemen, R. Torun, M. Ölçmen, Ş. Can
Pages 259 - 269
Abstract |Full Text PDF

4.Gözün Düzeltilmeyen Kırılma (Refraksiyon) Kusurları Komplikasyonları
M. Hayri Durdu
Pages 270 - 272
Abstract |Full Text PDF

5.Appendix'de Kursun
Nureddin Apaydın, Uğur Sayman
Pages 273 - 281
Abstract |Full Text PDF

6.Miyokard Enfarktüsünde Kardiyojenik Şokun Tedavisinde Uzun Süreli Terapötik Anestezi
Ayhan Sanbay
Pages 282 - 289
Abstract |Full Text PDF

7.Bir Yıl İçinde Kliniğimize Gelen İdrar Enkontinansı Vak'aları
Füruzan Selcen
Pages 290 - 294
Abstract |Full Text PDF

8.Enfeksiyöz Menşeli Fotopatiler
Mazhar Aksoy
Pages 295 - 320
Abstract |Full Text PDF

9.Antikoagülanlar ve Antikoagülanla Tedavi
Nadire Güresin
Pages 321 - 327
Abstract |Full Text PDF

10.Fibula Osteomyeliti
N. Apaydın, M. Köseoğlu, Lydia Albukrek
Pages 328 - 340
Abstract |Full Text PDF

11.Safra Kesesi Septumu
Nurettin Apaydın, Kenan Taşçıoğlu, Mehmet Köseoğlu
Pages 341 - 348
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale