ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
A new umbilicoplasty technique for forming an umbilical chalice with key and hole pattern flaps [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 76-81 | DOI: 10.5350/SEMB.20161229021401

A new umbilicoplasty technique for forming an umbilical chalice with key and hole pattern flaps

Memet Yazar1, Sevgi Kurt Yazar2, Selami Serhat Şirvan1, Alper Mete Uğurlu1, Semra Karşıdağ1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: The umbilicus is a significant component of the abdomen. The size, position, depth, and shape of the umbilicus, as well as the location of the scar, are very important. While various techniques have been described in order to obtain an aesthetically appealing umbilicus, surgeons still frequently encounter complications such as visible scars and scar contractures. We present a technique that can
avoid these complications while also fulfilling the aesthetic umbilicus criteria.
Materials and Methods: Between 2011 and 2014, 18 female patients underwent both abdominoplasty and umbilicoplasty, which was performed using our technique. During abdominoplasty, the umbilicus was separated from the abdominal skin as a three-armed star and inserted in a Y-shaped incision. The patients were asked to evaluate and rate their new umbilici in terms of shape, depth, location, and
scaring.
Results: The mean follow up period was 20 months. No umbilical complications, such as hypertrophic scarring, were observed. In general, 80% of the patients gave the procedure an 8-point rating out of a possible high of 10-point rating, indicating their satisfaction with the results.
Conclusion: In this described technique, the umbilicus is small, shallow, and oval, and the scar is less visible. The incidence of the most frequent complications, such as scar contracture and umbilical stenosis, occurs less often in our safe and versatile technique.

Keywords: Abdominoplasty, natural umbilicus, umbilicoplasty.

Anahtar-kilit paternli fleplerle yeni bir umblikoplasti tekniği

Memet Yazar1, Sevgi Kurt Yazar2, Selami Serhat Şirvan1, Alper Mete Uğurlu1, Semra Karşıdağ1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Göbek deliği karın ön duvarının önemli bir parçasıdır. Abdominoplasti ameliyatlarında göbek deliğinin boyutu, pozisyonu, derinliği, ve şekli en az nedbenin yeri kadar önemlidir. Estetik olarak güzel göbek deliği elde etmek için birçok teknik tarif edilmiş olsa da, cerrahlar sıklıkla nedbenin görünmesi ve çekilme yapması gibi birçok problemle karşılaşmaktadır. Biz bu çalışmada bu tarz sorunları engellerken estetik göbek deliği kriterlerini karşılayan yeni bir umblicoplasti tekniğini sunduk.
Gereç ve Yöntem: 2011 ve 2014 yılları arasında, 18 kadın hastanın sonuçları incelendi. Hastalara abdominoplasti ve aynı seansta umblikoplasti yapıldı. Abdominoplasti sırasında, göbek deliği karın ön duvarından üç kollu yıldız şeklinde ayrıldı. Göbek deliği karın ön duvarında yeni yerine çıkartılırken ise Y şekilli bir insizyon kullanıldı. Hastalar yeni göbek deliklerinin şeklini, derinliğini, yerini ve izlerini
değerlendirmek açısından sorgulandılar.
Bulgular: Ortalama takip süresi 20 aydır. Hipertrofik nedbe gibi herhangi bir göbek deliğine bağlı bir komplikasyon gözlenmedi. Hastaların %80’i sonuçlardan memnuniyet durumuna 10 üzerinden 8 puan verdiler.
Sonuç: Tanımlanan teknikte, göbek deliği küçük, sığ ve ovaldi. Nedbe daha az görünürdü. Nedbe çekilmesi, göbek deliğinin daralması gibi sık görünen problemler bizim güvenli tekniğimizde daha az görünmekteydi.

Anahtar Kelimeler: Abdominoplasti, doğal göbek, umblikoplasti.

Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Selami Serhat Şirvan, Alper Mete Uğurlu, Semra Karşıdağ. A new umbilicoplasty technique for forming an umbilical chalice with key and hole pattern flaps. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 76-81

Corresponding Author: Memet Yazar, Türkiye
LookUs & Online Makale