ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 54 (3)
Cilt: 54  Sayı: 3 - 2020
DERLEME
1.
Güncel Veriler Işığında Yenidoğan Bebeklerde Covid 19 Yönetimi: Anne Sütü ile Beslenme, Anne ile Birlikte Bakım ve Klinik Semptomlar
COVID-19 Management in Newborn Babies in the Light of Recent Data: Breastfeeding, Rooming-in and Clinical Symptoms
Ali Bulbul, Esra Agirgol, Sinan Uslu, Gizem Kara Elitok, Ahmet Tellioglu, Hasan Avsar, Alper Divarci, Evrim Kiray Bas, Ebru Turkoglu Unal
PMID: 33312022  PMCID: PMC7729730  doi: 10.14744/SEMB.2020.90267  Sayfalar 261 - 270

2.
Pheochromocytoma and Paraganglioma: From Clinical Findings to Diagnosis
Pheochromocytoma and Paraganglioma: From Clinical Findings to Diagnosis
Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 33312023  PMCID: PMC7729715  doi: 10.14744/SEMB.2020.14826  Sayfalar 271 - 280

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Türkiye’de COVID-19 pandemisi süresince sağlık çalışanları üzerinde damgalanma ile ilişkili faktörlerin ve bunların etkilerinin incelenmesi: Çok merkezli araştırma
Stigma-related Factors and their Effects on Health-care Workers during COVID-19 Pandemics in Turkey: A Multicenter Study
Gulsen Teksin, Ozlem Bas Uluyol, Ozge Sahmelikoglu Onur, Meryem Gul Teksin, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 33312024  PMCID: PMC7729714  doi: 10.14744/SEMB.2020.02800  Sayfalar 281 - 290

4.
Primer Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Video-yardımlı Torakoskopik Lobektomi ile Torakotominin Karşılaştırılması- Tek merkezli çalışma 269 olgu.
Comparison of the Video-assisted Thoracoscopic Lobectomy versus Open Thoracotomy for Primary Non-Small Cell Lung Cancer: Single Cohort Study with 269 Cases
Volkan Erdogu, Hasan Akin, Yasar Sonmezoglu, Ali Cevat Kutluk, Celal Bugra Sezen, Mustafa Vedat Dogru, Ozkan Saydam, Muzaffer Metin
PMID: 33312025  PMCID: PMC7729729  doi: 10.14744/SEMB.2020.60963  Sayfalar 291 - 296

5.
Complex Anal Fistula: Long-Term Results of Modified Ligation of Intersphincteric Fistula Tract=LIFT
Complex Anal Fistula: Long-Term Results of Modified Ligation of Intersphincteric Fistula Tract=LIFT
Mustafa Fevzi Celayir, Emre Bozkurt, Nurcihan Aygun, Mehmet Mihmanli
PMID: 33312026  PMCID: PMC7729717  doi: 10.14744/SEMB.2020.89106  Sayfalar 297 - 301

6.
Renal Transplantasyon: Tek Merkez Deneyimi
Kidney Transplantation: Single Center Experience
Ulas Sozener, Tevfik Eker, Sadik Ersoz
PMID: 33312027  PMCID: PMC7729731  doi: 10.14744/SEMB.2018.09794  Sayfalar 302 - 305

7.
Pediatrik Parmak Ucu Yaralanmalarının Etiyoloji, Demografik Bilgiler ve Tedavi Açısından İncelenmesi
Evaluation of Pediatric Fingertip Injuries Using Etiology, Demographics and Therapy
Ali Ozgur Karakas, Erkan Yuce
PMID: 33312028  PMCID: PMC7729728  doi: 10.14744/SEMB.2018.82788  Sayfalar 306 - 312

8.
Bronchial Artery Embolization, an Increasingly Used Method for Hemoptysis; Treatment and Avoidance
Bronchial Artery Embolization, an Increasingly Used Method for Hemoptysis; Treatment and Avoidance
Ugur Temel, Asli Gul Akgul, Sevtap Dogan
PMID: 33312029  PMCID: PMC7729720  doi: 10.14744/SEMB.2020.68870  Sayfalar 313 - 319

9.
Erişkinlerde nöromonitorizasyon tüpü kullanilan tiroid ve paratiroid vakalarinda glidescope video laringoskopun macintosh laringoskop ile randomize prospektif karşilaştirilmasi
Randomized Prospective Comparison of Glidescope Video Laryngoscope with Macintosh Laryngoscope in Adult who Underwent Thyroid or Parathyroid Surgery Using Neuromonitorization
Murat Güneş, Ayse Surhan Cinar, Mehmet Uludag
PMID: 33312030  PMCID: PMC7729713  doi: 10.14744/SEMB.2020.06887  Sayfalar 320 - 326

10.
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonunun lomber spinal stenozda tanı ve tedavi uygulaması
Diagnosis and Treatment of Transforaminal Epidural Steroid Injection in Lumbar Spinal Stenosis
Ismail Yuce, Okan Kahyaoglu, Muzeyyen Ataseven, Halit Cavusoglu, Yunus Aydin
PMID: 33312031  PMCID: PMC7729724  doi: 10.14744/SEMB.2020.89983  Sayfalar 327 - 332

11.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Laparoskopik Piloromiyotomi Deneyimlerimiz
Our Experience with Laparoscopic Pyloromyotomy in Patients with Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis
Meltem Kaba, Cetin Ali Karadag, Mesut Demir, Nihat Sever, Aydin Unal, Melih Akın, Ali Ihsan Dokucu
PMID: 33312032  PMCID: PMC7729719  doi: 10.14744/SEMB.2018.16779  Sayfalar 333 - 336

12.
Gebelik süresi 34 hafta altındaki preterm bebeklerin orta dönem nöromotor gelişim sonuçları
Midterm Neuromotor Development Results of Preterm Babies less than 34 Weeks Gestational Age
Ali Bulbul, Dilek Kabakci Kaya, Gulperi Yagar Keskin, Gulsen Kose, Lida Bulbul, Gizem Kara Elitok, Ebru Ayyildiz, Evrim Kiray Bas, Sinan Uslu
PMID: 33312033  PMCID: PMC7729721  doi: 10.14744/SEMB.2020.06881  Sayfalar 337 - 345

13.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Homosistein Düzeyinin Grace Skorlamasi İle İlişkisi
The Relation between Homocysteine Levels in Patients with Acute Coronary Syndrome and Grace Score
Aslihan Calim, Fatma Paksoy Turkoz, Yuksel Asli Ozturkmen, Emrah Erkan Mazi, Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Fatih Borlu
PMID: 33312034  PMCID: PMC7729712  doi: 10.14744/SEMB.2018.77864  Sayfalar 346 - 350

14.
Tip 2 diyabetes mellitus tanısında hemoglobin A1c’nin oral glukoz tolerans testi ve açlık plazma glukozu ile uyumu
The Compatibility of Hemoglobin A1c with Oral Glucose Tolerance Test and Fasting Plasma Glucose
Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Kubra Kalkan, Yuksel Asli Ozturkmen, Perin Nazif, Sumeyra Yildirim Yucelen, Aslihan Calim, Fatih Borlu, Yuksel Altuntas
PMID: 33312035  PMCID: PMC7729727  doi: 10.14744/SEMB.2018.97992  Sayfalar 351 - 356

15.
Varfarin Kullanan Hastalarda INR Farkındalığının Ve Hedeflere Ulaşma Oranlarının Belirlenmesi
Determining INR Awareness of the Patients who Use Warfarin and Rates of Achieving the Target Dosage
Nazan Demir, Sumeyra Yildirim Yucelen, Elif Guven Cetin, Kubra Kalkan, Yuksel Asli Ozturkmen, Esra Demir, Aslihan Calim, Fatih Borlu, Yuksel Altuntas, Sema Basat
PMID: 33312036  PMCID: PMC7729723  doi: 10.14744/SEMB.2019.76993  Sayfalar 357 - 363

16.
Klinik örneklerden izole edilen Mikobakteri suşlarının hsp65 PCR-RFLP Yöntemi ile identifikasyonu
Identification of the Mycobacterial Strains Isolated From Clinical Specimens Using hsp65 PCR-RFLP Method
Ayse Baris, Banu Bayraktar
PMID: 33312037  PMCID: PMC7729718  doi: 10.14744/SEMB.2019.66587  Sayfalar 364 - 370

17.
Dirençli epilepsili hastalarda manyetik rezonans (MR) bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of Magnetic Resonance (MR) Findings in Patients with Refractory Epilepsy
Fatma Cetinkaya Cat, Mehmet Sait Okan
PMID: 33312038  PMCID: PMC7729725  doi: 10.14744/SEMB.2018.61482  Sayfalar 371 - 374

18.
Radyolojik ve histopatolojik bulguları ile erkek meme kanseri
Male Breast Cancer with Radiological and Histopathological Findings
Cennet Sahin, Burcin Agridag, Deniz Turkyilmaz Mut, Onur Yilmaz, Ramazan Ucak, Cemal Kaya, Canan Tanik
PMID: 33312039  PMCID: PMC7729722  doi: 10.14744/SEMB.2020.01643  Sayfalar 375 - 379

OLGU SUNUMU
19.
Geniş Lumbosakral Defektin Reverse Turnover Latissimus Dorsi Kas Flebi ve Bilateral Bipediküllü Flep ile Onarımı: Vaka Sunumu
Closure of a Large Lumbosacral Defect with Reverse Turnover Latissimus Dorsi Muscle Flap and Bilateral Bipedicle Flap: A Case Report
Ali Can Gunenc, Kamuran Zeynep Sevim, Yunus Ertas, Akif Albayrak, Fatih Irmak
PMID: 33312040  PMCID: PMC7729711  doi: 10.14744/SEMB.2018.81542  Sayfalar 380 - 383

20.
Idiopatik Lumbosakral Nöropati Sendromu: Olgu Sunumu
Idiopathic Lumbosacral Neuropathy Syndrome: Case Report
Aylin Ayyıldiz, Beril Dogu, Selda Ciftci, Figen Yilmaz, Banu Kuran
PMID: 33312041  PMCID: PMC7729716  doi: 10.14744/SEMB.2019.45143  Sayfalar 384 - 387

EDITÖRE MEKTUP
21.
Optimum Management of COVID-19 in the Geriatric Population: The Need for a Comprehensive Assessment
Optimum Management of COVID-19 in the Geriatric Population: The Need for a Comprehensive Assessment
Birkan İlhan, Yuksel Altuntas
PMID: 33312042  PMCID: PMC7729726  doi: 10.14744/SEMB.2020.44522  Sayfalar 388 - 389

LookUs & Online Makale