ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 1995
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Postmenopozal Kanamalı Olgularda Transvaginal Sonografi İle Ölçülen Endometrium Kalınlığının Histopatolojik Tanı İle İlişkisi
The Relationship Between The Endometrium Thickness Measured by Transvaginal Sonography and The Histopathological Diagnosis in Cases with Postmenopausal Bleeding
Melahat Kesim, Mürvet Hakyemez, Altuğ Bağcı
Sayfalar 9 - 13

2.
Türk Toplumunda Cilt, Göz, Saç Rengi ve Ondulasyonu
Colors of Skin, Eye and Hair and Undulation of Hair in Turkish People
Leyla Ertenü, Ilknur Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 14 - 19

3.
Beş Yaş Sonrası Görülen Febril Konvülsiyonlar
Febrile Convulsions After The Age of Five Years
A. Destina Yalçın, Buket Oflazoğlu, Hulki Forta
Sayfalar 20 - 23

4.
Fasiyal Paralizide Temporal Kas Transferi
Temporal Muscle Transfer in Facial Paralysis
R. Hakan Özcan, Ismail Kuran, Lütfü Baş
Sayfalar 24 - 29

5.
Menopozda Estradiol Valerat/Siproteron Asetat ve Tibolon Erken Dönemde Klinik ve Yan Etkilerinin Araştırılması
Short Term Clinical and Side Effects of Estradiol Valerate, Siproteron Acetate and Tibolon Use in The Menopausal Period
Melahat Kesim, Figen Taşer, Altuğ Bağcı, Kenan Çalışkan
Sayfalar 30 - 35

6.
Abortus Ultrasonografik Bulgular ve Serum Beta-HCG Düzeyleri
Ultrasonographic Findings and Serum Beta-HCG Levels in Cases of Abortus Imminens
Almila Bal Yıldız, Nalan Karacaoğlu, Nimet Göker
Sayfalar 36 - 41

LookUs & Online Makale