ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 1995
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hirsutizm Tedavisinde Diane/ Androcur ve Spironolakton/Oral Kontraseptif Kullamının Karşılaştırılması
Hirsutizm Tedavisinde Diane/ Androcur ve Spironolakton/Oral Kontraseptif Kullanımının Karşılaştırılması
Melahat Kesim, Mürvet Hakyemez, Figen Taşer, Fahri İnan
Sayfalar 9 - 12

2.
Sezeryan ile Doğan Yeni Doğanların Nörobehavioral İncelemesinde,Propofol ve Thiopental İndüksiyonunun Karşılaştırılması
Sezeryan ile Doğan Yeni Doğanların Nörobehavioral İncelemesinde,Propofol ve Thiopental İndüksiyonunun Karşılaştırılması
M. Çiçek, A. Hancı, H. Dobrucalı, B. Ekşioğlu, N. Sivrikaya
Sayfalar 13 - 16

3.
Hemodiyaliz Hastalarında Carpal Tunnel Sendromunun (CTS) İncelenmesi
The evolution of Carpal Tunnel Syndrome in Hemodialysis Patients
M. Kemal Başak, Serdar Kesken, Arif Demir, Özkan Ertuğrul, Deniz Egeli, Füsun Karaarslan
Sayfalar 17 - 20

4.
Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Preoperatif Tanı Değerleri
Preoperatif Diagnostic Value of the Fine Needle Nodules Aspiration Biopsy in theThyroid
Gürkan Yetkin, Adnan Işgör, Ekrem Sezgin, Akın Kaya
Sayfalar 21 - 23

5.
SERUM TRANSFERRİN'İN TÜMÖR MARKER'I OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Serum Transferrine value as a Tumor marker
Emine Özçelik, Bahar Türkmen, Şebnem Ciğerci, Nezaket Eren
Sayfalar 24 - 26

6.
METASTATİK MEME KANSERLERİNDE I. BASAMAK TEDAVİ OLARAK MİTOXANTRONE, YÜKSEK DOZ CALCİUM FOLİNATE 5-FLUOROURACİL KULLANIMI
Mıtoxantrone, 5-Fluorouracıl And Hıgh Dose Calcİum Folİnate in The Treatment Of Metastatıc Breast Cancer
Orhan Kızılkaya, Oktay Incekara, Handan Erkal
Sayfalar 27 - 28

7.
MSS ENFEKSİYONLARININ TANISINDA KLİNİK PREDİKTÖRLER
Clinical Predictors for diagnosis of central nervous system (CNS) infectious diseases
Nevin Bahçeciler, Hülya Kimil Kocabora, Nuray Dinçer, Nimet Kayaalp
Sayfalar 29 - 32

8.
HENOCH SCHÖLEİN PURPURASI OLGULARINDA BÖBREK TUTULUMU
The Renal Involvement in Henoch-Schoenlein Purpura
Hülya Kımıl Kocabora, Nevin Bahçeciler, Oya Çetinkaya, Alparslan Akmansoy, Asiye Nuhog&774;lu
Sayfalar 33 - 38

9.
ÇOCUKLUK ÇAĞI İNTRAKRANİAL PATOLOJİLERİNDE ULTRASONOGRAFİNİN TANI DEĞERİ
The diagnostic reliablity of USG in childhood intracranial pathology.
Ayhan Üçgül, Hüseyin Özkurt, Ahmet Cevri Yıldız, Muzaffer Başak, Ateş Ateşalp
Sayfalar 39 - 42

10.
İNTRAKRANİAL PATOLOJİ DÜŞÜNÜLEN PREMATÜRELERDE KRANİAL USG
Cranial USG in premature babies with suspicion of intracranial pathology.

Sayfalar 43 - 46

LookUs & Online Makale