Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

New Page 1

YAYIN KURULU

İmtiyaz Sahibi
Dr. Hasan Sinan USLU

Editör
Dr. Mehmet ULUDAĞ
E-mail: drmuludag@hotmail.com

Yardımcı Editörler
Dr. Ali BÜLBÜL
E-mail: drbulbul@yahoo.com

Dr. Canan ALATAŞ ALKIM
E-mail: alkimca@hotmail.com

Dil Editörü
Dr. Mehmet Şükrü ERTÜRK
E-mail: smerturk@gmail.com

Sekreter
Dr. Evren BESLER
E-mail: evrenbesler@hotmail.com

Yayın Kurulu
Dr. Yüksel ALTUNTAŞ
Dr. Muzaffer BAŞAK
Dr. Ali İhsan DOKUCU
Dr. İlyas DÖKMETAŞ
Dr. Mehmet MİHMANLI
Dr. Sibel OBA
Dr. H. Mustafa ÖZDEMİR
Dr. Sinan USLU
Dr. Abdülkadir ÜNSAL

Geçmiş Dönem Editörleri
2009-2013 Dr. Mehmet MİHMANLI
2006-2009 Dr. Muzaffer BAŞAK
2004-2006 Dr. Banu KURAN
2002-2004 Dr. İrfan ÖZTÜRK
2000-2001 Dr. Cengiz MİROĞLU
1996-1999 Dr. Hulki FORTA
1995-1995 Dr. Melahat DÖNMEZ KESİM
1994-1994 Dr. Nimet GÖKER
1993-1993 Dr. Tunç ÇELEBİ
1993-1993 Dr. Tugay AKMUT
1990-1992 Dr. Fehmi YAZICIOĞLU
1989-1990 Dr. Dündar KALYONCUOĞLU
1982-1989 Dr. İsmet GÜRPINAR
1973-1981 Dr. Fikret PAMİR
1971-1972 Dr. Ümid KIRDAR
1971-1971 Dr. Ahmet KÜRŞAT
1967-1970 Dr. Medih EGEMEN

İletişim
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şişli-İstanbul

Tel: +90 (212) 373 50 00 Faks: +90 (212) 234 11 21

www.sislietfaltip.org

E-mail: info@sislietfaltip.org

Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.
Cumhuriyet Cad. 48/3B Harbiye 34367 İstanbul
Tel: +90 (212) 240 28 20 Faks: +90 (212) 241 68 20
E-mail: yerkure@yerkure.com.tr


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni