Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

14 - İki farklı virusun ko-infeksiyonu nedeniyle gelişen bir pnömoni vakası

Sinan Mahir Kayiran, Secil Ercin, Petek Genc Kayiran, Egemen Eroglu, Terman Gumus, Berkan Gurakan

Amaç: Toplumda kazanılmış pnömoni, tüm dünyada özellikle küçük çocuklarda, ölümlerin en sık nedenlerinden birisidir. Etiyolojide yaşa göre değişen çok çeşitli etkenler bulunmaktadır. Konvansiyonel kültür yöntemleri, viral ve atipik patojenler için uzun zaman gerektirdiğinden, nükleik asid testleri yüksek sensivite ve spesifite özelliklerine ek olarak hızlı tanı avantajı sağlamaktadır. Aynı örnekte çeşitli farklı etkenleri tespit edebilmesi nedeniyle multipleks polimeraz zincir reaksiyonu metodu ile hızlı teşhis sağlanmaktadır.

Olgu: Bu yazıda 4 yaşında bir erkek çocukta ağır seyirli bir pnömoni/plevral effüzyon olgusu sunulmuştur. Hastada etken olarak H1N1 virüsü ve human metapnömovirusun eşzamanlı varlığı polimeraz zincir reaksiyonu metodları ile ortaya konmuştur.

Sonuç: Bu vaka, pnömoni etyolojisinde viral nedenlerin araştırılmasının, özellikle polimeraz zincir reaksiyonu ile gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmasının önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Human metapnömovirus, Influenza A (H1N1), Multipleks polimeraz zincir reaksiyonu, Pnömoni

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni