Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

13 - Nadir görülen bir komplikasyon: Septorinoplasti sonrası tek taraflı izole hipoglossal sinir paralizisi

Demet Yazici, Ayse Karaogullarindan, Gokhan Kuran, Ayse Karakaya

Amaç: İzole hipoglossal sinir felci, özellikle estetik operasyonlar, ortopedik girişimler gibi uzun süren operasyonların genel anestezisi esnasında laringeal maske ya da entübasyon tüpü kullanımı sonrasında görülebilen ender bir komplikasyondur. Bu sunumda, güncel literatür bilgileri ışığında bu komplikasyonun olası nedenleri ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır.

Olgu: Bu çalışmada, septorinoplasti operasyonu sonrası izole sol hipoglossal sinir felci gelişen 35 yaşındaki erkek hastamızı sunduk. B vitamini kompleksi ve 1mg/kg’dan azalan dozda oral steroid tedavisi başlanan hastanın 3 ay sonrasında dil hareketlerinin tamamen düzeldiği gözlemlendi.

Sonuç: Hipoglossal sinir felci, hastanın entübe olduğu esnada entübasyon tüpünün kendisinin ya da kafının, hyoid kemiğe ya da servikal vertebraya basısı neticesinde sinirde nöropraksi oluşumuna bağlıdır. Bu çalışmada, bu tür komplikasyonları arttıran anestezi esnasında nitröz oksit kullanımı, kullanılan entübasyon tüpünün ya da laringeal maskenin malpozisyonu gibi faktörler incelendi. Hastaya uygun büyüklükte entübasyon tüpü kullanılması, hastanın travma olmadan, nazik bir şekilde entübe edilmesi ve entübasyon tüpünün seviyesinin düzgün ayarlanması, hasta kafasının operasyon esnasında uzun süre hiperekstansiyonda ve aynı pozisyonda kalmaması, intrakaf basıncın sürekli olarak manometre ile kontrol edilmesi bu tür komplikasyonların gelişmesini engelleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Hipoglossal sinir, paralizi, rinoplasti

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni