Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Sezaryen sonrası görülen skar endometriozis: Olgu sunumu

Suat Karatas, Cigdem Pulatoglu, Ayse Irem Kilic, Hakan Erenel, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek, Isil Ayhan, Ayse Ender Yumru

Amaç: Endometriozis; overyan hormonların uyarısıyla fonksiyonel endometrial gland ve stromal dokunun uterin kavite dışında bulunmasıdır. En sık görülen semptomlar abdominopelvik ağrı, dismenore, disparoni, menstrüel düzensizlik ve infertilitedir. Sıklıkla pelvik endometriozis şeklinde görülse de ekstrapelvik olarak skar dokularında, göz, akciğer, umbilikus, safra kesesi, karaciğer, cilt ve karın duvarında da yerleşebilirler. Burada sezaryen sonrası gelişen bir skar endometriosisi olgusunu sunduk.

Olgu: Geçirilmiş sezaryen öyküsü olan 37 yaşında kadın hasta yara yerinde kronik ağrı ve ele gelen kitle şikayetleriyle başvurdu. Abdominal ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme artmış damarlanma gösteren heterojen kitleyi gösterdi. Kitle cerrahi olarak çıkarıldı, örnek patolojiye gönderildi, endometriosis olarak raporlandı.

Tartışma: Özellikle geçirilmiş operasyon öyküsü olan hastaların insizyon hatlarına yakın yerleşimli kitlelerinin değerelendirilmesinde; menstrüel dönemlerinde artan ağrı yakınmaları olup olmadığı sorgulanmalı ve endometriozis akla getirilmelidir. Enzim replasman tedavisinin yürüme fonksiyonunu kaybetmeden başlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Endometriozis, sezaryen, skar

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni