Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Yenidoğan mortalitesinin nadir bir nedeni: Uzun QT sendromu

Duygu Besnili Acar, Sinan Uslu, Taliha Oner, Umut Zubarioglu, Ali Bulbul, Evrim Kiray Bas, Ebru Turkoglu Unal

Amaç: Uzun QT sendromu yenidoğan döneminde nadir görülen mortalitesi yüksek bir sendromdur. Olgumuz yenidoğan polikliniğine morarma ve emmede azalma şikayeti ile getirilen, uzun QT’ye bağlı venriküler taşikardisi gelişen ve tedaviye yanıt alınamayan hastada gerçekleştirilen tanısal ve tedavisel yaklaşımların güncel literatür eşliğinde tartışılması amacıyla sunuldu.

Olgu: 41 gestasyonel haftasında sezaryen ile 3460 gr doğan bebek, postnatal 7. gününde emmede azalma ve morarma nedeniyle acil polikliniğimize getirildi. Genel durumu kötü, periferik dolaşımı bozuk, solunum sayısı 80/dk, kalp tepe atımı ise 280/dk, oksijen saturasyonu %60 olan hasta entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitemize alındı. Elektrokardiyogramında ventriküler taşikardisi saptanan (VT) hastaya 1j/kg kardiyoversiyon uygulandı. Sinüs ritmine döndükten sonra çekilen EKG’sinde düzeltilmiş QT süresi 53 sn saptandı. Ekokardiyografisinde; yapısal anomali izlenmemekle beraber ejeksiyon fraksiyonu %30, önemli mitral ve triküspit yetmezliği saptandı. VT’si devam eden hastaya 1 joule/kg ve 2 joule/kg’dan senkronize kardiyoversiyon yapıldı ve cevap alınamayınca lidokain tedavisi başalndı. Ventriküler taşikardisi dirençli seyreden hastaya amiadoron, flekainid ve esmolol tedavileri sırasıyla uygulandı. Antiaritmik tedavilere yanıt vermeyen hasta takibinin 3. gününde ventriküler fibrilasyona girerek kaybedildi.

Sonuç: Uzun QT sendromu yenidoğanda nadir görülen mortalitesi yüksek hastalıktır. Erken tanı tedavi açısından yardımcı olabilmekle beraber QT süresinin uzunluğu ve eşlik eden yapısal anomaliler prognozu belirlemektedir. Risk faktörü olan yenidoğanların EKG ile taranması tartışmalıdır. Hastalığın risk faktörleri belirlenmiş vakalarda erken tanımlanması için EKG çekilerek taranması ve medikal tedaviye dirençli ağır olgularda girişimsel metodolojinin uygulanması düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Uzun QT, mortalite, yenidoğan

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni