Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Türk ve mülteci yenidoğanların özellikleri ve kısa dönem sonuçlarının analizi

Sahin Hamilcikan, Emrah Can

Amaç: Türk ve mülteci yenidoğanların özelliklerinin değerlendirilerek sonuçlarının analizi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan izlem ünitesinde Kasım 2015-Ekim 2016 tarihleri arasında doğan Türk ve mülteci yenidoğanlar çalışma kapsamına alındı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 3109 bebek dahil edildi. Türk yenidoğanların %62.5 (n=1303)’i kız; mültecilerin %55 (n=559)’i kız idi (p=0.0001). Doğumların %58.3’ü Türk yenidoğanlarda (n=1213) normal spontan vajinal iken mülteci bebeklerde %57.7’si (n=591) normal spontan vajinal doğum ile doğmuş idi (p=0.001). Yenidoğan yoğun bakıma yatış oranları sıklığı %.8.8 olarak mülteci bebeklerde Türk bebeklere göre anlamlı olarak yüksek idi (p=0.004). Türk ve mülteci yenidoğanlar için, doğum tartısı, boyu, baş çevresi, gebelik haftası ve kordon kan gazı değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Kritik konjenital kalp hastalığı taraması açısından gruplar arasında fark tespit edilmedi. Mülteci annelerde antenatal takip oranları (%38.4) Türk annelere göre (%73.8) düşük düzeyde tespit edildi (p<0.0001). Mülteci yenidoğanların daha fazla gebelik diyabetli anne bebeği ve fototerapi gerektiren hiperbilirubinemi tanısı aldıkları tespit edildi (p=0.0001 ve p=0.004).

Sonuç: Mülteci ve Türk yenidoğanların antropometrik olarak benzer özellikler ile doğmaktadır. Ancak mülteci yenidoğanlar daha sık gebelik diyabetli anne bebeği ve fototerapi gerektiren hiperbilirubinemi tanısı alarak yenidoğan yoğun bakım gereksinimi duymaktadır. Bu durum mülteci annelerin düşük antenatal takip oranı ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan izlemi, mülteci yenidoğan, Türk yenidoğan

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni