Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Enjeksiyon stresi ve düşük doz ACTH uyarısında kortizol yanıtlarının karşılaştırılması

Aysenur Ozderya, Sule Temizkan, Kadriye Aydin

Amaç: Sekonder adrenal yetmezlik tanısında düşük doz kosintropin stimülasyon testinin etkinlik ve güvenilirliğini enjeksiyon stresi ile karşılaştırmak için plasebo kontrollü, tek kör, pilot bir çalışma yaptık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya plazma ACTH değeri düşük ya da normal, sabah plazma kortizol değeri <15 µg/dL olan ve sekonder adrenal yetmezlik tanısı için kosintropin uyarı testi endikasyonu olan 25 hasta (22 K, 3 E) alındı. İlk gün test, 1 mL %0.9 serum fizyolojik ile direkt intravenöz enjeksiyon şeklinde yapıldı. İkinci gün aynı saatte ve yöntemle test 1 µg/mL kosintropin solüsyonu ile tekrarlandı. İşlemden hemen önce, 30 ve 60. dakikalarda plazma kortizol ölçümü için diğer ön kolada hazır bulunan kanülden kan örnekleri alındı.

Bulgular: Çalışmaya seçilen hastaların medyan ACTH değeri 22.10 pg/mL (14.00-29.30), ortalama plazma kortizol değeri 6.71±2.00 µg/dL idi. 1 µg kosintropin stimulasyonu ve enjeksiyon stresinin karşılaştırılması için yapılan plasebo testte 0. dakikada ölçülen bazal plazma kortizol değerleri benzer iken, 30. ve 60. dakikada ölçülen plazma kortizol değerleri arasında belirgin şekilde istatistiksel anlamlı fark saptandı (p<0.001).

Sonuç: İntravenöz enjeksiyon esnasında oluşan enjeksiyon stresi kortizol yanıtlarında artışa sebep olmamaktadır. Oysa fizyolojik dozdaki 1 µg kosintropin stimulasyonu özellikle 30. dakikada belirgin bir kortizol yanıtı oluşturur.

Anahtar Kelimeler: Adrenal yetmezlik, kortizol, enjeksiyon stres uyarısı, düşük doz kosintropin stimülasyon testi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni