Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Brakiyal arterde kateter düğümlenmesi: Ne zaman cerrahiye verelim?

Kudret Keskin, Ahmet Gürdal, Hakan Kılcı, Gökhan Aksan, Murat Başkurt

Amaç: Kateter düğümlenmesi koroner anjiyografinin nadir bir komplikasyonudur. Tedavi tartışmalı olup bir laboratuvardan diğerine farklılık göstermektedir.

Olgu: Yetmiş dokuz yaşında bir hasta diagnostik koroner anjiyografi için kateter laboratuvarına alındı. Subklavian arter ileri derecede kıvrımlı olduğu için sağ koroner arter 5-F JR4 diyagnostik kateter ile kanüle edilemedi. Saat yönünde ve tam tersi istikamette yapılan birçok manevradan sonra brakiyal arter hizasında kateterde düğüm oluştu. Kateteri çıkarmak için yapılan çok sayıda başarısız girişime bağlı olarak hastada ciddi ön kol ağrısı gelişti ve manevraları kesmek zorunda kaldık. Bunun üzerine kateteri cerrahi olarak çıkarmaya karar verdik. Düğüm yapan yer kılıfın ucuna gelecek şekilde kateteri yavaşça geri çektik. Düğüm radial arter hizasında iken lokal anestezi altında arteriotomi yapılarak kateter rahatça çıkarıldı.

Sonuç: Hiçbir girişim işe yaramadığında, cerrahi müdahale hala güvenli bir şekilde yapılabilir. Bu durumda ise düğümün radial artere geri çekilmesi için yoğun çaba sarf edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kateter düğümlenmesi, komplikasyon, transradial anjiyografi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni