Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Acil hekimlik perspektifinden hekimlerin hukuki yükümlülüklerinin değerlendirilmesi

Banu Karakus Yılmaz, Hatice Topcu, Yahya Ayhan Acar

Amaç: Acil tıp alanında çalışan hekimlerin; hukuki yükümlülükleri ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını irdelemek ve hukuki yükümlülükleri konusunda bilgi birikimlerini ve bakış açılarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında acil tıp alanında düzenlenen 600 katılımcının yer aldığı uluslararası 4. Avrasya Acil Tıp Kongresi’ne Türkiye’nin farklı acil servislerinden katılan acil hekimlerine; sözel olarak bilgi verilerek yüz yüze yapılan anket çalışmasıdır. Soruların tamamı hekimin hukuki yükümlülükleri ile alakalı olarak düzenlenmiştir.

Bulgular: Anket çalışmasına 124 tıp doktoru katılmış olup, çalışmaya katılanların ortalama yaşı 29.13±13.10, mesleki icra süresi 9.06±5.60, acilde çalışma süresi 7.17±4.90 ve uzmanlık süresi 2.96±4.00 yıldır. Hekimin en önemli yükümlülüğü sorusuna katılımcıların 43’ünün (%34.7) özen yükümlülüğü cevabı dikkat çekicidir. Katılımcıların 116’sı (%93.5) hükümlü ve tutukluların muayenesi esnasında kelepçelerinin çıkarılması gerektiğini, %100’ü ise hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Sonuç: Hekimlerin sağlık alanını ilgilendiren yasaları öğrenmesi ve meslek yaşamlarında uygulayabilmesi için tıp fakültesi eğitimi boyunca hekimlere hukuki konularda temel düzeyde de olsa eğitim verilmesi ayrıca bu eksikliğin giderilmesi için acil hekimlerine yönelik, meslek içi eğitim çerçevesinde çeşitli kurs ve sempozyumların düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hekimlerin yükümlülüğü, tıp hukuku

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni