Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Kalp ve damar cerrahisinde perioperatif mortalite ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi

Ayşe Lafçı

Amaç: Kalp ve damar cerrahisi prosedürleri dünya üzerinde değişik merkezlerde farklı mortalite oranları gösterir. Perioperatif mortaliteye neden olan risk faktörlerinin belirlenmesi ve buna yönelik protokollerin oluşturulması hastalarda sağkalımı arttırabilir. Biz bu araştırmada kalp ve damar cerrahisi mortalite oranlarını ve risk faktörlerini araştırmayı planladık.

Gereç ve Yöntemler: Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne yatan ve perioperatif dönemde ölen hastalarda retrospektif kohort çalışması yapıldı.

Bulgular: Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’ne 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında dört yıl süresince toplam 4037 hasta yatırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar içerisinde 567 hastaya açık kalp cerrahisi ve 525 hastaya periferik damar hastalığı cerrahisi planlandı. Açık kalp cerrahisi geçirenlerden 30 hasta, periferik damar hastalığı olanlardan 14 hasta perioperatif dönemde yoğun bakım ünitesinde kaybedildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nin dört yıllık toplam mortalite oranı %1.1 olarak bulundu. Açık kalp cerrahisi geçirenlerin mortalite oranı %5.1 iken periferik damar cerrahisinde %2.7 olarak bulundu. Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, ve diyabetes mellitusun en sık eşlik eden sistemik hastalıklar olduğu tespit edildi. Açık kalp cerrahisi geçirip sonrasında kaybedilen hastalarda ejeksiyon fraksiyonu (EF) %48.4±13.7, Euroscore Additive 10.0±4.2, kros klemp süresi 125.1±51.9 dakika ve kardiyopulmoner bypass (KPB) süresi 192.0±81.1 dakika olarak bulundu. Periferik damar hastalığı için prosedür planlanan ve perioperatif dönemde kaybedilen hastaların APACHE II skorlarının 26.1±8.5 olduğu tespit edildi.

Sonuç: Kliniğimizin açık kalp cerrahisi mortalite oranı, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin oranları arasındadır. Kalp ve damar cerrahisi hastalarında preoperatif sistemik hastalıkların varlığı mortalite oranıyla doğrudan ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Kalp ve damar cerrahisi, mortalite, risk faktörleri, yoğun bakım

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni