Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Tiroid papiller kanserli hastalarda bilateralitenin prognostik önemi

Kinyas Kartal, Evren Besler, Nurcihan Aygün, Ayhan Öz, Emre Bozdağ, Banu Yılmaz Özgüven, Bülent Çıtgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ

Amaç: Papiller tiroid kanserli (PTK) olgularda bilateral hastalık sık görülmesine karşın, bu durumun hastalığın prognozu üstündeki etkileri hakkındaki bilgiler yetersizdir. Bu çalışmada bilateralitenin prognoz üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2011- 2014 yılları arasında hastanemizde total tiroidektomi ile tedavi edilen 113 hasta; Grup 1, tek lobda ve tek odakta tümör saptanan hastalar; Grup 2, tek lobda fakat birden fazla odakta kanser saptanan hastalar; Grup 3, her iki tiroid lobunda birden fazla tümör saptanan hastalar olacak şekilde gruplandırılarak kötü prognostik faktörler açısından incelendi.

Bulgular: Bilateral hastalık varlığının lenfovasküler invazyon (p=0.001), tümör çapı (p=0.028), tiroid dışı yayılım (p=0.012), hastalığın T evresi (p=0.042) ve lenf nodu metastazı varlığı (p=0.001) açısından tek taraflı hastalık ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği saptandı.

Sonuç: Papiller tiroid kanserli hastalarda bilateral tümör varlığında tümör çapı daha yüksek, tiroid dışı yayılım, ileri T evresi oranı ve lenf bezi metastazı varlığı tek odaklı tümörlere göre daha sık olup, daha agresiv seyirli olabilirler. Bu nedenle bu hastalar ameliyat sonrası dönemde daha yakın ve etkin şekilde takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bilateralite, multifokalite, papiller tiroid kanseri, prognostik faktör

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni